Dette melder Energy Supply, ifølge Dansk Fjernvarme.

Danske forskere har stått bak en kartlegging av Danmarks geotermiske ressurser. – Jeg kan tenke meg at noen av de store byområdene kan få glede av geotermisk energi. Fordelen er at det produseres varmt vann uansett om det blåser eller om solen skinner, sier geolog, lektor ph.d. Lars Ole Boldreel fra Københavns Universitet.

Kartleggingen viser at den danske grunnen har et større potensial for utvinning av geotermisk varme, enn forskerne hittil har vært oppmerksomme på.

Selv om det er store fordeler ved å hente en større andel fjernvarme fra jorden, er det også utfordringer med omstillingen til geotermi. Det er problematisk å bore så dypt, og meget tidkrevende. Derfor er det neppe realistisk å varme opp halve Danmark med geotermisk varme fra jorden, selv om det er tilstrekkelig med varmt vann der nede, skriver Energy Supply.

– Det er komplisert å bore ned til de dybder som kreves. Det betyr at man skal ha mye kapital for å komme i gang med boringsprosessen, og man skal finne noen som er villig til å ta risikoen, sier Søren Erbs Poulsen, docent og ph.d. ved Forskningscenter for byggeri, energi, vand og klima på VIA University College, ifølge Energy Supply.