Det er ett av ni nullutslippsområder i Norge som det forskes på ved forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer. Dette melder Sintef. Zero Village Bergen er et ambisiøst prosjekt. Med sine 92 000 m2 og opp til 1 000 boliger, blir det Norges største nullutslippsområde når det står ferdig. Prosjekteringen starter i august 2020, med salg av første byggetrinn fra april 2022/23.

Som pilotområde skal Zero Village Bergen vise vei i planleggingen av nullutslippsboligområder. Det innebærer blant annet å bygge energieffektive bygg med lavest mulige klimagassutslipp fra materialer, med livsløpsanalyse av bygninger som en viktig forskningsmetode.

Miljøvennlige transportløsninger både innad og ut fra området, i tillegg til nullutslippsboliger, er helt avgjørende for visjonen om null utslipp i området. Dette skal sikres gjennom et utvidet kollektivtilbud, gang- og sykkelstier som forbinder området til de største arbeidsplassene i Bergen, samt innovative løsninger innenfor mobilitet.

For eksempel tilrettelegges det for elektromobilitet med solenergi til el-sykler og el-biler, og bildeling.

Målet er at beboerene i området skal ha et så godt transporttilbud at få eller ingen vil ønske å ha egen bil. I tillegg er det gåavstand til barnehage, butikk, skoler, Blomsterdalen bydelssenter, turområder og badeplass, melder Sintef.