Dette melder Aarhus Universitet.

Teknologien går kort og godt ut på å bruke overskuddsenergi til å pumpe vann fra et reservoar inn i en kjempestor, spesialdesignet membran, som ligger begravet under enorme mengder jord. Prosjektet har mottatt 4,9 DKK i støtte fra EUDP, og målet er å gjøre teknologien moden til implementering.

– Planen er å bygge et testanlegg på minimum 10 x 10 meter for best mulig å simulere et fullskalaanlegg. Det er et veldig stort behov for lagringsteknologier når vi beveger oss inn i en fremtid med mer og mer fornybar energi, og allerede i dag opplever vi hvordan vi er nødt til å kaste bort energi, fordi vi ennå ikke kan lagre den, sier Kenny Sørensen, som leder prosjekt hos Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

 

– Den danske Energistyrelsens seneste basisfremskrivning viser at Danmarks elnet tidligst i 2028 er hundre prosent basert på fornybar energi. Selv om vi langt fra har nådd målet, oppstår det allerede i dag paradoksale situasjoner, hvor energiproduksjonen overstiger forbruket og skaper negative energipriser, fordi energien ikke kan lagres og brukes senere, sier Sørensen.- Dermed koster det penger å bli kvitt strømmen, og uten bedre mulighet for lagring vil denne tendensen akselerere i fremtiden.

Det finnes i dag kun få energilagringsteknologier som fungerer i stor skala, og den mest dominerende og modne teknologien er såkalte PHS-systemer, Pumped Hydro Storage, hvor man ved bruk av overskuddsstrøm pumper vann fra lavereliggende områder til et høyereliggende reservoir, ifølge Aarhus Universitet.

Det er lite fjellvann i Danmark, og derfor er planen med dette prosjektet å pumpe vann inn i en membran som ligger under en stor jordmasse. Vannet pumpes inn ved hjelp av overskuddstrøm, og når energien skal brukes igjen, åpnes ventilen, og under jordlagets enorme trykk blir vannet trykket ut av ballongen, gjennom en el-produserende turbin.

Skal lagre 250 MWh

Det blir et gigantisk topografisk bakkebatteri, og det er ikke små tall det er snakk om, ifølge universitetet i Aarhus. I sluttprosjektet er det snakk om en ballong på 330 x 330 meter begravet under opptil 25 meter med jordmasser. Ballongen vil få en størrelse på 14 meters høyde når den fylles opp. På den måten kan det lagres 250 MWh.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 23/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!