Næringslivs- og boligsammenslutningkunder kan velge å gjenoppføre byggene til BREEAM NOR-sertifisering. På denne måten bidrar man til en mer bærekraftig bygningsmasse, samt sprer kunnskap om klima- og miljøvennlige måter å bygge på, melder Grønn Byggallianse.

Kunder som lykkes med å fremlegge BREEAM-sertifikat etter gjenoppbygging, får utbetalt ytterligere 5 prosent av erstatningen de opprinnelig fikk å bygge for.

– Dette er gledelig, og en milepæl i arbeidet med bærekraftige skadeoppgjør, sier leder for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund.

– Vi trenger incentiver som dette for å øke miljøbevisstheten i byggenæringen og stimulere til konkret handling. Krav om sertifisering som dokumentasjon av grønne bygg hindrer også grønnvasking, sier daglig leder Katharina Bramlsev i Grønn Byggallianse.

Gjensidiges kontor i Schweigaardsgate 21, er Norges første BREEAM Excellent-bygg. – Vi synes det er gledelig å kunne spre kunnskap om BREEAM videre til våre kunder, sier Bjerklund.
– Dette er noe av det mest konkrete og miljøvennlige vi kan gjøre med en bygningsforsikring, og en god start på et pågående arbeid mot mer miljø- og klimavennlig skadeoppgjør, sier han.

 

 Eksempel på miljøutbytte

En kunde får 100 millioner kroner til å bygge opp etter brann. Når bygget er ferdig, og kunden kommer til Gjensidige med BREEM NOR-sertifikatet, får de utbetalt 5 millioner kroner (5 prosent) som et miljøutbytte.