Dette melder Lyse. – Sandnes har verdens beste varme- og kjøleløsning, sa Audun Aspelund, om fjernvarmen og frikjølingen som leveres til Havneparken.

 

Kjølesentralen er felles inntakskum også for den andre sentralen som står i Havneparken i Sandnes. Vannet pumpes til Sandnes via en 4,5 kilometer lang overføringsledning i Gandsfjorden. Kjølesentralen i Havneparken i Sandnes er en vekslersentral som veksler det kalde sjøvannet mot eksisterende kjølenett, slik at kundene får kaldt ferskvann til kjøling.

– Det er et miljøprosjekt av to årsaker. Det første er at det utnytter naturens egne ressurser med det kalde vannet på 120 meters dyp i Gandsfjorden. Det er andre er at det reduserer bruk av primærenergi ved å være 15–20 ganger mer effektivt enn kompressorkjøling. Lyse ligger langt fremme, og aktører fra resten av landet har meldt sin interesse for å komme og se hvordan det gjøres, sier prosjektleder Benjamin Knupper i Lyse Neo.