Varmepumpens energidekningsgrad til tappevann opp fra 14 til 47 prosent

Etter en gjennomgang av driften på Brynseng skole i Oslo, oppdaget Undervisningsbygg at energidekningsgraden fra varmepumpen til tappevann kun var på 14 prosent det første driftsåret. Etter flere tiltak ble energidekningsgraden økt til 47 prosent.

Brynseng skole, med en solcellefasade på over 1 000 m2, er det første ”nesten nullenergibygget” som Oslo kommune har bygd. Det vil si at det er prosjektert med 70 prosent lavere energiforbruk enn TEK 10.

 

Energidekningsgrad tappevann på Brynseng skole etter tiltak. Kilde: Undervisningsbygg

 

– Varmepumper var en veldig viktig del av energikonseptet for å få ned energiforbruket, sa teknisk prosjektleder i Undervisningsbygg Magnhild Kallhovd i et innlegg på Varmepumpekonferansen den 20. mars.

– Vi ser at solcelleanlegget produserer som forventet. Belysning og teknisk utstyr produserer også tett opp mot det som var beregnet. Men, energiforbruket til varme og pumpedrift har vært betydelig høyere enn det som var beregnet, sa Kallhovd.

Siste driftsår var varmepumpens årsvarmefaktor på 3,07 og energidekningsgraden på 90 prosent utenom tappevann. – I utgangspunktet er dette greit, men vi hadde litt høyere ambisjoner, sa Kallhovd.

– Tar vi med tappevannet, var energidekningsgraden nede i 74 prosent. Siden det var så stor forskjell med og uten tappevann, måtte vi se mer på tappevannssystemet, sa Kallhovd.

  

– Varmepumper var en veldig viktig del av energikonseptet for å få ned energiforbruket på Brynseng skole,sa teknisk prosjektleder i Undervisningsbygg Magnhild Kallhovd på Varmepumpekonferansen 20. mars. Foto: Tekniske Nyheter

 

Det viste seg at i det første driftsåret ble kun 14 prosent av varmen til tappevannet levert av varmepumpen. – Vi ønsket at varmepumpen skulle dekke en god del mer, sa Kallhovd.

En av grunnene til den forholdsvis lave energidekningsgraden var at Undervisningsbygg var nødt til å øke temperaturen i varmtvannstanken.  – Det var prosjektert med 55 grader, og nå er temperaturen på 70 grader av forskjellige grunner, sa Kallhovd. – Men likevel ønsket vi at dekningsgraden skulle vært høyere.

Andre grunner til den lave dekningsgraden var varmepumpestopp. – Selv om vi har en vaktmester som oppdager stoppene veldig raskt, så ser vi at det får veldig store konsekvenser, spesielt i kalde perioder, sa Kallhovd.

Etter blant annet å ha justert styringen av sirkulasjonspumpen i sirkuleringskretsen til varmtvannet, og foretatt omkoblinger i varmesentralen, ble problemet med den lave dekningsgraden løst. – Nå er 47 prosent av varmen til tappevannet levert av varmepumpen, og det gjør at vi totalt er opp i over 90 prosent energidekningsbidrag fra varmepumpen inkludert tappevann, sa Kallhovd.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 13/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her! 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB