– Regjeringen må følge opp Stortingets vedtak

Det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om strenge miljøkrav til oppvarming i byggeforskriftene, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening.

10. mai i fjor vedtok Stortinget å skjerpe miljøkravene i byggteknisk forskrift. Målet var å sikre at 60 prosent av varmebehovet i bygg over 1000 m2 dekkes av annen fornybar energi enn direktevirkende elektrisitet.  Siden denne endringen ennå ikke er innført av regjeringen, velger mange utbyggere i dag kun direkte elektrisk oppvarming til tappevann og oppvarming.

«Kommer tilbake til saken»

Regjeringen skrev i forslag til statsbudsjett for 2017 at de utredet vedtaket og tok sikte på å komme tilbake til saken i 2017. I forslag til statsbudsjett for 2018 skriver regjeringen at de tar sikte på å komme tilbake med saken i 2018.

 

Daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Foto: Novap

 

– Vårt inntrykk er at regjeringen trenerer Stortingets vedtak. Denne forskriftsendringen burde absolutt vært innført da byggteknisk forskrift ble endret 1. juli i år, mener Hagemoen.

Hvorfor gjøre det så vanskelig?

Regjeringen mente i forbindelse med stortingsbehandlingen at en forskriftsendring måtte sendes på høring før den kunne innføres. Over ett år etter vedtaket har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fortsatt ikke sendt forslag til endring av forskrift på høring.

–  Vi mener det ikke er behov for noen egen høring, fordi endringen i praksis gjeninnfører regelverket som gjaldt fra 2010 til 2016.  Alle sider ved denne saken ble belyst da disse forskriftene (TEK10) ble behandlet i Stortinget, sier Hagemoen.

Sommel gir unødvendig høy energibruk

Konsekvensen av at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak er høyere energi- og effektbruk i bygninger over 1000 m2.

–  Når forskriftsendringen Stortinget faktisk har vedtatt etter hvert blir innført, vil flere av disse bygningene bli bygget med bergvarme og andre effektive varmepumper, i stedet for direkte elektrisk oppvarming, påpeker Hagemoen. Norsk Varmepumpeforening ser frem til Stortingets behandling av statsbudsjettet.

–  Vi håper Venstre og KrF i denne saken kan få gjennomslag for at regjeringen endrer byggteknisk forskrift i tråd med gjeldende stortingsvedtak, sier Hagemoen.

 

Publisert: 17.10.2017

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB