Kan blir Europas største borehullslager

Tekniska Verken i Linköping og firmaet Bengt Dahlgren har nå startet den første testfasen med prøveboringer og målinger, for å undersøke forutsetningene for det som kan bli verdens største underjordiske høytemperaturlager.

Dette melder Bengt Dahlgren i en pressemelding. Lageret er planlagt å ha en kapasitet på cirka 100 GWh.

Bakgrunnen for prosjektet er at fjernvarmeverk ofte har problemer med varmeoverskuddet om sommeren. For å løse dette ser Tekniska Verken i Linkøping på en løsning med høytemperaturlagring i et borehulls- lager, skrev borrsvängen.se i juni måned.

Tekniska Verken i Linkøping har avfall som sin hovedvarmekilde. Avfall er problematisk å lagre og behøver derfor også å forbrennes også om sommeren, da etterspørselen etter varme er lav.

Prøveboring ved Tekniska Verken i Linkøping. Foto: Bengt Dahlgren


Spørsmålet er da om varmen kan lagres for å brukes som spisslast om vinteren og på den måten erstattet olje og kull.

– Vi utreder nå muligheten for å bruke et borehullslager for å lagre varme i grunnen om sommeren og bruke varmen om vinteren, sa Henrik Lindståhl, utviklingsingeniør på Tekniska Verken på konferansen NordDrill i juni, ifølge borrsvängen.se.

En av utfordringene er den høye temperaturen som kreves. Vannet i fjernvarmenettet er på 100 grader. For å gi et tilstrekkelig tilskudd må vannet borehullslageret være 70 grader varmt.

Henrik Lindståhl, utviklingsingeniør på Tekniska Verken. Bildet er tatt på et geoenergiseminar i Asker i mars 2017. Foto: Stig Granås

 

– I dag finnes det ikke kollektorer som klarer så høy temperatur, sa Henrik Lindståhl. – For å håndtere dette og andre spørsmål vurderer Energiforsk å starte et forskningsprogram rettet mot varmelagring i fjernvarmenett.

På sikt er målet å kunne utvinne 70 GWh lagret varme fra sommerens forbrenning ved hjelp av varmepumper. For å klare dette kreves et energilager med 1 500 borehull med 300 meters dybde.

Hvis energilagringsprosjektet blir realisert i Linkøping, blir det Europas største borehullslager, ifølge borrsvängen.se.

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB