– Kan bli marked for store akkumuleringstanker

 – Hvilken modell for effektprising som blir valgt, vil ha stor betydning for hvilke varmepumpesystemer vi ender opp med i årene fremover.

Dette sa daglig leder Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmpumpeforening (Novap) på Varmepumpekonferansen den 6. mars. Bakgrunnen for uttalelsen er at NVE har hatt et forslag om nye effekttariffer for husholdninger ute på høring (se faktaboks).

– Hvis det for eksempel blir høye effektpriser, vil det bli lønnsomt med store akkumuleringstanker, for å kunne flytte laster gjennom døgnet, sa Hagemoen.

 

 – Jo mer energieffektivt vi klarer å drive strømsystemet vårt, desto mer elektrisitet kan vi frigjøre til andre formål, som elektrisitet til elbiler, og til etablering av industri, sa daglig leder i Norsk Varmepumpeforening, Rolf Iver Mytting Hagemoen, på Varmepumpekonferansen den 6. mars. Foto: Tekniske Nyheter

 

Må gi et tydelig signal

Novap mener at en effekttariff som gir et tydelig signal, om at visse tider på dagen er det dyrere strøm enn på andre tider av dagen, er fornuftig fordi en mer effektiv utnyttelse av nettet kan redusere behovet for fremtidige nettinvesteringer. – Vi tror også at det er fornuftig at strømmen er dyrere om vinteren enn om sommeren, sa Hagemoen.

– Jo mer energieffektivt vi klarer å drive strømsystemet vårt, desto mer elektrisitet kan vi frigjøre til andre formål, som elektrisitet til elbiler, og til etablering av industri. Og etter hvert som vi blir dyktigere på energieffektivisering, trenger vi å foreta mindre naturinngrep i årene fremover, sa Hagemoen.

Negativ til abonnert effekt for husholdningene

I likhet med de fleste andre som har levert høringsuttalelse til NVE, har Novap vært negative til abonnert effekt. – Modellen vil kunne fungere, men vi tror det er en løsning som vil være vanskelig å kommunisere mot vanlige forbrukere, sier Hagemoen.

– Denne effektstrukturen vil kunne fungere bra for næringslivet. Der har man rådgivere, energiforvaltere og driftsorganisasjoner som sitter og finregner på strømpriser og effekttariffer. De er proffe og har en rasjonell tilnærming til dette, sier Hagemoen.

Vanlige forbrukere har ikke noe forhold til effekt. Novap mener ordningen som innføres, må være såpass logisk at forbrukerne skjønner den.
– Det som er viktig, er å få en kultur der man unngår at man bruker mye strøm mellom seks og ni om morgenen og fem og åtte om kvelden, sier Hagemoen.

Novap anbefaler ”time of use-modellen” for husholdningene

– Vi har ikke finregnet på hvilken av tariffalternativene NVE vurderte, som vil være best for varmepumper. Vi har vært mest opptatt av hvilken ordning vi synes er mest logisk og lettest å skjønne for forbrukere, sier Hagemoen.

– Vårt innspill til NVE er at ”tidsavhengig energiledd (time of use)”- modellen er den som vil være mest logisk. Det bør utredes nærmere hvor høyt effektleddet og energileddet i nettariffen bør være, sier Hagemoen.

 

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 11/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

Effekttariffer for husholdninger

Abonnert effekt

NVE har i et høringsnotat foreslått en effekttariff utformet som et abonnement hvor prisen avhenger av hvor mye strøm kunden vil bruke i løpet av én time (kWh/h). I modellen NVE foreslår, betaler kunden en høyere pris for forbruk utover abonnementsgrensen, såkalt overforbruk. Modellen innebærer at kundene avregnes tre ledd i tariffen. Et abonnement som utgjør fastleddet, et overforbruksledd og et energiledd.

Tidsavhengig energiledd (time of use)

Et av de andre tariffalternativene som NVE vurderte, var ”tidsavhengig energiledd (time of use)”. Det innebærer at nettselskapet fastsetter noen timer med høyere energipris enn andre timer.

Mer informasjon finnes i høringsnotatet:
Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet, utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet, klikk her!

 

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB