Har boret energibrønn med en dybde på 6,1 kilometer

Det nordiske energiselskapet St1s prosjekt for å bygge Finlands første industriskala utslippsfrie geotermiske varmeanlegg har slått verdensrekorden for dypeste brønn for energiproduksjon. Målet med pilotprosjektet er å trekke ut varme fra dypet nede i berggrunnen til bruk i fjernvarmeoppvarmingen.

Varmeanlegget har blitt utformet for å generere 10 prosent av fjernvarmebehovet til byen Espoo, og et vellykket pilotprosjekt kan føre til utbredelse av denne teknologien andre steder. Våren 2016 begynte St1 boringen av to flere kilometer dype hull, melder St1 i en pressemelding. Teknologien fungerer ved at vann pumpes ned i et av borehullene til nivåer der temperaturene er svært høye. Vannet som pumpes ned i det ene hullet, vil strømme gjennom den varme berggrunnen før det hentes ut gjennom det andre borehullet. Varmeanlegget vil så mate det oppvarmede vannet inn i det lokale fjernvarmenettverket, meldte St1 i mai måned.

 

 

 St1 Deep Heat, Otaniemi i Finland. Foto: St1

 

– Lengden på borehullene er 6,4 km og vertikal dybde er 6,1 km, sier Tero Saarno, produksjonssjef i St1 Deep Heat Ltd. til Tekniske Nyheter. – Bergtemperaturen der nede er 121,5 grader Celsius.

Prosjektet har nå nådd stimuleringsfasen hvor det vil undersøkes hvordan vannet faktisk strømmer gjennom bergsprekkene mer enn seks kilometer under bakken. – Vi har nå nådd en dybde der vanntemperaturen har vist seg høy nok for varmegenerering. Dette gjør det mulig for oss å fortsette til stimuleringsfasen. Her vil vi stimulere borehullene ved å mate inn vann og overvåke vannstrømningene gjennom bergsprekkene. Dataen vil fortelle oss den optimale boreretningen for den resterende delen av det andre borehullet, og den vil fortelle oss hvordan vannet kan tvinges til å strømme gjennom berggrunnen mellom de to hullene, sier Tero Saarno.

Strømningene for vann som pumpes inn i borehullet gjennom sprekkene i berggrunnen, vil overvåkes nøye. Vanntrykket vil utvide sprekkene og geofoner vil oppdage mikrovibrasjoner som forteller retningen på vannet som passerer gjennom berggrunnen. En rekke geofoner har blitt installert der de dypeste befinner seg på 1,1 og 1,2 kilometer. Én befinner seg på 670 meters dybde, og de resterende befinner seg på mer enn 300 meters dybde på ulike steder i storbyområdet rundt Helsinki.

Kontrollert stimulering

– Stimulering er en prosess der det genereres mikrovibrasjoner i berggrunnen. Dette er en vanlig fase av byggingen av geotermiske anlegg. Vi gjennomfører denne fasen i en mindre skala enn det som ofte gjøres ved lignende prosjekter i andre land. Nettverket av geofoner under bakken tillater oss å monitorere vannstrømmen i berggrunnen nøyaktig, samtidig som vi sikrer at mikrovibrasjonene holder seg innenfor grensene satt av myndighetene, sier Tero Saarno.

Måleinstrumenter installert på overflaten vil måle mikrovibrasjoner på bakkenivå, men disse effektene vil bli minimale. For eksempel vil sprengningsarbeidet for en t-banetunnel generere langt større vibrasjoner.

Analyse av stimuleringsresultatene vil avgjøre prosjektets videre gang

Stimuleringsstadiet der vannstrømningene dypt under bakken måles, vil ta rundt en måned å fullføre, og analysen av disse resultatene vil ta 7-9 måneder. I denne perioden vil boreteknologien videreutvikles, og boreriggen vil demonteres og fjernes fra stedet i denne perioden. 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB