– Vi er helt avhengige av dedikert, kompetent og motivert driftspersonell

– Jeg er veldig glad for Undervisningsbyggs nye energi -og miljøstrategi der eksisterende bygningsmasse har fått sin egen plass. Der blir potensialet som finnes i energiriktig drift, belyst.

– I strategien finner vi energimålet vårt som er på 137 kWh per m2, og som vi skal nå innen 2020. Nå ligger vi på 150 kWh per m2, sa energiledelseskoordinator Rita Barkholm hos Undervisningsbygg på Varmepumpekonferansen den 20. mars. – Strategien setter også mål om kunnskapsløft hos driftspersonellet.

På Groruddalen skole ble det byttet gjenvinnere, rørkomponenter ble isolert og driftstider justert. Dette i tillegg til opplæring og oppfølging av vaktmester, resulterte i en besparelse på 500 000 kWh i året.Foto: Undervisningsbygg

 

– Vår gamle energi- og miljøstrategi dreide seg i hovedsak om nye bygg. Men, når man jobber med energi, så vet man at det finnes et veldig stort potensial i eksisterende bygningsmasse, sa Barkholm.

– Vi i Undervisningsbygg forvalter en svært varierende bygningsmasse. Det er noen bygg som er helt nye, men 90 prosent av våre bygg er gamle, og humper og går litt som de alltid har gjort, sa Barkholm. – Der finnes det et stort energisparingspotensial med energiriktig drift.

Undervisningsbygg har jobbet lenge og hardt for å etablere metoder og rutiner i tråd med ISO 50001; den internasjonale standarden som er et effektivt verktøy for implementering av energiledelse. – I februar måned ble vi endelig sertifiserte, og det er vi veldig glade for og fornøyde med, sa Barkholm.

 

Energiledelseskoordinator Rita Barkholm hos Undervisningsbygg. Foto: Undervisningsbygg

 

– Men uansett hvor mange fine systemer og prosedyrer vi lager internt i Undervisningsbygg, så er vi helt avhengige av dedikert, kompetent og motivert driftspersonell ute på skolene, sa Barkholm.

Behov for et realt kunnskapsløft

– Vi må spille på lag med 180 vaktmestere, som ikke en gang er ansatt hos oss. Det gir oss noen utfordringer, sa Barkholm. – Vaktmesterens rolle er i endring, og vi bygger stadig flere avanserte tekniske anlegg, og det er stor variasjon mellom de forskjellige byggene og mellom de enkelte drifternes fagbakgrunn. Vi vet at svak drift fører til unødvendig høyt energiforbruk, så derfor er det behov for et realt kunnskapsløft.

500 på kurs, 800 på venteliste

Dette er bakgrunnen for at Undervisningsbygg har inngått et samarbeid med Forsvarsbygg og Grønn Byggallianse, om å utvikle kompetanseportalen ”Grønn eiendomsdrift” som er rettet mot vaktmestere, driftspersonell og eiendomsforvaltere.

– I første omgang har vi laget et e-læringskurs. Dette er helt grunnleggende kurs som har som mål og løfte alle opp til et grunnleggende nivå av forståelse og å gjøre dem klare for videre klasseromsundervisning, sa Barkholm.

 

Energiledelsesteamet til Undervisningsbygg. Fra venstre: Stian Østevik, Norbert Zawadka, Marthe Bjerkåsholmen, Rita Barkholm, Karl Olav Ryg, Svetlana Wik, Freddy Dovran og Fredrik Emtinger. Foto: Undervisningsbygg

 

Temaer på kurset er foreløpig ventilasjonssystem del 1, inneklima, energieffektivt lys og belysning, miljøoppfølgingssystem (MOS), SD-anlegg, miljøledelse, varmeanlegg og ventilasjonssystem del 2.

– E-læringskursene kan gjennomføres når som helst, og hvor som helst, med Ipad eller pc. Når de er fullførte, er man klar for klasseromsundervisning. Det er to dager med teori og en dag med praksis, sa Barkholm. – Etter fullført kurs får deltakerne et kursbevis.

Det er nå 500 personer som er i gang med kursene, og 800 som står i kø.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 15/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

Følg oss på Facebook

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB