– Viktig at Diakonhjemmet står tydelig fram med sine miljøambisjoner

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge ti strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson sier at Diakonhjemmet med dette ønsker å sende noen tydelige signaler.

Dette melder Grønn Byggallianse.

– Det er viktig for Diakonhjemmet å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Dette gjelder utvikling av nye eiendomsprosjekter, men også miljømessige tiltak ved eksisterende eiendommer. Vi vil nå aktivt jobbe med å implementere og igangsette de konkrete arbeidene som er presisert i strakstiltakene.

Prosjektleder Jon Solsrud har arbeidet ved Diakonhjemmets eiendomsavdeling i litt over tre år, og fulgt det grønne skiftet i eiendomsbransjen tett gjennom mange år.

 

De første bikubene er allerede utplassert på Steinerud; et av de tre stedene Diakonhjemmet Sykehus er lokalisert i Oslo. Fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand og prosjektleder Per Reitan. Foto: Diakonhjemmet

 

– Det har skjedd en voldsom endring i bransjen de siste ti årene. Det grønne skiftet har for alvor begynt å slå inn – selv om vi på langt nær er i mål. Dersom du i dag skal fremstå som en seriøs utbygger må du ha miljøambisjoner, sier han.

Solsrud forklarer at det å slutte seg til tiltakene betyr at man utreder og ser på hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for bedre miljømessige løsninger fremover i tid, og at man gjør beviste valg i nye prosjekter. Som konsekvens av dette vil Diakonhjemmet igangsette utredninger og arbeider knyttet opp mot gjennomføring av tiltakene. Arbeidet vil ledes av eiendomsavdelingen, men vil kreve tett samarbeide med virksomhetsområdene. I første runde vil det bli utarbeidet forslag til tiltak på hvert av de ti punktene.

– Det handler veldig mye om å få miljøaspektet inn i tankesettet under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dernest handler det om å legge til rette for og oppmuntre de ulike enhetene til å ta i bruk miljøvennlige løsninger, sier han.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB