– Svak hydrologi og lik pris på gass og kull er årsaken til jevn pris med Nederland

– Kombinasjonen svak hydrologi i Norden og likere pris på gass og kull forklarer hvorfor prisen i Norge er lik prisene i Nederland nå. Høy vindkraftproduksjon i Nederland har nok også vært med på å holde prisene i Nederland noe nede, og dermed jevnere med de norske prisene.

Dette sier porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i Entelios til Tekniske Nyheter

I Norden er det et underskudd i den hydrologiske balansen (summen av vann i magasinene, snø i fjellet og grunnvann), sier Lingjærde. – Selv om det er høyere enn normale fyllingsgrader i magasinene, så ventes det mindre snøsmelting og dermed ikke noe press for å gjøre plass i magasinene på nåværende tidspunkt. Det gjør at prisene i Norden blir mer like de prisene som er utenfor Norden (Nederland, Tyskland).

Porteføljeforvalter Magnus Lingjærde i Entelios. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Lingjærde forteller at erfaringen vi har fått de siste årene, er at det er prisen for å produsere kullkraft som har innflytelse på de norske og nordiske prisene, mens prisen for å produsere gasskraft vanligvis er med å sette prisene for høylasttimene. Nederland har et stort innslag av gasskraft, og gasskraft er dermed ofte med på å sette prisen i Nederland i større grad enn i Tyskland, der kullkraft er mer dominerende.

– Siden gassprisen har falt kraftig i vinter, så har prisen for gasskraft blitt den samme eller lavere enn kullkraft, og dermed ligner prisen i Norden mer på den nederlandske prisen, sier han. Lingjærde sier at magasinfylling, i kombinasjon med snøreserver, har stor påvirkning på prissettingen i Norden. De nordiske kraftprisene blir også utsatt for stor innflytelse fra de europeiske prisene, men i perioder med overskudd i Norden, må prisene ned for å trigge eksport, og i perioder med underskudd må prisene opp for å trigge import.

– Man kan si at det europeiske prisnivået setter nivået på de nordiske prisene, mens hydrologien avgjør om vi skal ligge høyt eller lavt i prisnivået mot Europa, sier Magnus Lingjærde.


FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB