Spår betydelig økning i strømforbruket

Europeiske land erstatter fossil energi med strøm for å redusere klimagassutslippene, viser en ny studie fra NVE. I Norge er det først og fremst industri, datasentere, og petroleumsnæringen som driver forbruket opp.

– Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømforbruket går ned. Derimot kan industri, datasentere og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE, i en melding fra NVE.


Strømforbruket i Fastlands-Norge. Kilde: SSB 2000 til 2018 og NVEs referansebane mot 2040. Figuren viser at elektrifisering av transport ikke vil gi en stor økning i samlet strømforbruk i Norge. Samtidig kan strøm til bygg gå ned fra dagens nivå. Innen industri, petroleumsnæringen og datasentere kan det derimot bli en betydelig oppgang i strømforbruket fremover.  Kilde: NVE

NVE har beregnet at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh i 2040. Elektrifisering av petroleumsnæringen, økt aktivitet i metallindustrien og nye datasentere er hovedgrunnen til denne oppgangen. I tillegg vil stadig flere elbiler, elbusser og elferger øke strømforbruket i transportsektoren. I husholdningene og i tjenesteytende næringer antar derimot NVE en nedgang i strømforbruket på grunn av bedre bygg, bedre oppvarmingsutstyr, bedre elektriske apparater og et varmere klima.

Utfasing av fossil energi driver strømforbruket i EU

NVE har i denne rapporten også sett på energiforbruket i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike og Storbritannia. I de tre sistnevnte landene brukes det fortsatt flere tusen TWh olje, gass og fossilt drivstoff til transport, varme i bygninger og i industrien. NVE tror at mer fornybar strøm vil bli en av løsningene for å redusere bruken av fossil energi i EU.

– Denne analysen fanger opp effektene av mer ambisiøse energi- og klimamål i EU. NVE forutsetter at fyringsolje i europeiske bygg erstattes med fornybar varme og strøm, og at elbilmarkedet løsner for alvor i land som Tyskland og Storbritannia. Her har Norge og Frankrike lenge ligget i front – og nå kan elbiler bli billigere enn fossile biler allerede i 2025. Dette forsterker elektrifiseringen mot 2030 og 2040, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

Samlet sett kan strømforbruket i EU-landene stige til nærmere 300 TWh fra 2015 til 2040, ifølge NVEs anslag. De sterkeste driverne er elektrifisering av transportsektoren og utfasing av fossil energi i bygg.

– Dette er forsiktige anslag. Landene i analysen har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene. Dersom målene skal nåes, kan dette bety enda høyere etterspørsel etter fornybar strøm, sier Skrivarhaug.

Usikkerhet i fremskrivningene

Selv om NVE anslår vekst i strømforbruket mot 2040, er det viktig å understreke usikkerheten med fremskrivninger langt frem i tid. Endringer i forutsetningene, som en annen økonomisk utvikling, andre virkemidler, eller endringer i befolkningsutviklingen, kan gi andre resultater enn det NVE anslår. Det er også viktig å understreke at NVE i denne analysen ikke har prøvd å beregne hva som må til for å gjøre energiforbruket i Norge og de utvalgte EU-landene helt fossilfritt.
FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB