Schweigaardsgate 33 er det første bygget som er miljøsertifisert lokalt

Grønn Byggallianse tok i 2019 sertifiseringsaktiviteten hjem til Norge. Schweigaardsgate 33 er det første bygget som har fått sertifikatet fra Norge. Med BREEAM-NOR som verktøy har Bane NOR Eiendom holdt fokus på bærekraft hele veien.

Dette melder Grønn Byggallianse.

Det var en milepæl for Grønn Byggallianse da organisasjonen i februar 2019 ble et sertifiseringsorgan for miljøsertifiseringsordningen BREEAM-NOR.

Ansvaret for sertifiseringen ble da flyttet fra Storbritannia til Norge.

Fasaden og taket på Schweigaardsgate 33 er spekket med solcellepaneler. Målet er å produsere 100 000 kWh i året, noe som vil dekke kjølebehovet i bygget. Foto: Tora Hope/Grønn Byggallianse

Nå har det første bygget fått prosjekteringssertifikat fra Grønn Byggallianse.

I Schweigaardsgate 33 har Bane NOR Eiendom jobbet målrettet fra starten av, for å lage et bygg som er fleksibelt og kan få et langt liv.

Et verktøy for å holde fokus på bærekraft

– Målet er at om 200 år så står dette bygget fortsatt, sier prosjektdirektør i Bane NOR Eyvind Skaar.

For Bane NOR er det sentralt å lage fleksible bygg som varer, og som fungerer godt for menneskene som skal bruke bygget.

Bane NOR Eiendom har en klar miljøstrategi. Alle nybygg på over 10 000 kvadratmeter skal BREEAM-sertifiseres, med ambisjon om å oppnå karakteren Excellent.

Utenfor bygget er det blant annet plantet furu. Foto: Tora Hope/Grønn Byggallianse

En BREEAM-NOR-sertifisering innebærer at et bygg dokumenterer på en tydelig og klar måte at det oppfyller miljøkrav.

– Det som betyr noe, er at du gjør det du sier at du skal gjøre. BREEAM-NOR gir oss en retning for arbeidet, og en grundig og god dokumentasjon på alle valg som er tatt underveis. Med verktøyet har vi god kontroll hele veien, fra design til ferdig bygg. I dette bygget er det ikke tatt et eneste ubevisst valg, forteller Skaar.

Et godt bygg for miljø og mennesker

Med BREEAM-NOR i verktøykassen, har Bane NOR reist et bygg som er godt for miljøet og for mennesker.

– BREEAM-NOR hjelper oss å forstå sammenhengene mellom ulike hensyn. Det er også et godt verktøy i møte med underentreprenører, fordi det hjelper oss å stille konkrete krav og gjør at man ikke kan lempe på kravene og velge korttenkte løsninger underveis. Vi har også blitt ledet til en del nye leverandører, og i noen tilfeller har vi gått lenger enn kravene i BREEAM-NOR, sier prosjektleder Aashild Baasen fra Metier OEC.

Nye Schweigaardsgate 33 bærer tydelig preg av å være bygget med BREEAM-NOR som verktøy.

Fasade og tak er for eksempel spekket med solcellepaneler. Målet er å produsere 100 000 kWh i året, noe som vil dekke kjølebehovet i bygget. Bygget har egen inngang for syklister, til sykkelparkeringen med 180 plasser og garderobe.

Inne er plassen utnyttet effektivt med åpne kontorarealer, og det er lagt ekstra ressurser i å skape gode lydforhold. Det tekniske anlegget er fleksibelt og kan tilpasses ulik bruk av bygget.

Schweigaardsgate 33 har fått prosjekteringssertifikat. F.v: Hilde Sæle (rådgiver i Grønn Byggallianse), Eyvind Skaar (prosjekdirektør i Bane NOR), Viel Sørensen (sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse) og Aashild Baasen (Metier OEC). Foto: Grønn Byggallianse

– Et spennende aspekt ved bygget ligger under bakken, hvor helsveiset spunt sikrer at ikke en dråpe vann slipper igjennom. Slik har vi unngått skader og setninger, og tilpasset byggeplassen til de krevende grunnvannsforholdene i området, forteller Baasen.

I april mottok Bane NOR prosjekteringssertifikat for bygget. Arbeidet mot ferdigsertifikatet er godt i gang.

Rådgiver for BREEAM-NOR i Grønn Byggallianse, Hilde Sæle, har gjennomført kvalitetskontrollen av prosjektet.

– Det er en fordel for medlemmer som velger å sertifisere byggene sine, at BREEAM-NOR-sertifiseringen gjennomføres lokalt. Vi kjenner bygge- og eiendomssektoren, de lokale forholdene og medlemmene våre. Det gir et godt grunnlag for å kontrollere kvaliteten i et prosjekt, sier Sæle.

Når Grønn Byggallianse nå selv sertifiserer bygg, gir det også en enda bedre innsikt både i de gode miljøløsningene og utfordringene i BREEAM-prosjekter.

– Den kunnskapen skal vi bruke til å forbedre BREEAM-manualen og prosessene rundt sertifisering. Vi vil også fortsette å spre kunnskap om de gode og nyskapende løsningene våre medlemmer skaper, sier sertifiseringssjef Viel Sørensen.
FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB