Overskuddsvarme fra datasenter skal varme opp tusenvis av Oslo-leiligheter

DigiPlex, Nordens ledende datasenterleverandør, og Norges største fjernvarmeleverandør, Fortum Oslo Varme, har signert en intensjonsavtale om gjenvinning overskuddsvarme fra DigiPlex’ datasenter på Ulven i Oslo. Avtalen bidrar til ny fjernvarmeproduksjon tilsvarende energibehovet til cirka 5 000 Oslo-leiligheter.

Dette melder Fortum Oslo Varme.

En progressiv datasenterindustri må gjøre det den kan for å redusere sitt miljømessige fotavtrykk. Datasentre er i dag ansvarlige for to prosent av verdens årlige CO2-utslipp og tre prosent av strømforbruket. I Oslo er fjernvarmen allerede fornybar. På grunn av lovpålagt utfasing av fossile energikilder til oppvarming og byens utvikling, er etterspørselen etter fjernvarme økende. Når Fortum Oslo Varme nå planlegger økt varmeproduksjon, ser selskapet etter kilder til ny fornybar energi som egner seg i produksjonsmiksen. Ved en fremtidig økning av kapasiteten ved DigiPlex’ datasenter kan leveransen av overskuddsvarme til fjernvarmenettet øke.

 

Fra venstre Eirik F. Tandberg (Fortum Oslo Varme) og Gisle M. Eckhoff (DigiPlex). Foto:  Fortum Oslo Varme

 

–  Hver gang vi er på nettet, strømmer en tv-serie eller bruker en skytjeneste, så starter en prosess i et datasenter. Vi som individer bidrar negativt til klimaendringene hvis denne prosessen settes i gang i et datasenter som driftes på ikke-fornybar energi og i tillegg slipper spillvarmen ut i atmosfæren. Hos DigiPlex er vi stolte av å befeste vår lederrolle i datasenterindustrien på klimafronten, både ved å bruke fornybar kraft og ved å bruke spillvarmen fra datasenteret vårt på Ulven til å varme fjernvarmekunder i Oslo. Digitalisering må utgjøre et skritt i riktig retning mot en grønnere verden, og samarbeidet med Fortum Oslo Varme er et viktig skritt i den retningen. Når nordmenn surfer på nettet, vil de fra høsten 2019 indirekte bidra til oppvarmingen av Oslo, sier CEO i DigiPlex, Gisle M. Eckhoff.

– Fjernvarmesystemet til Fortum Oslo Varme er et 60 mil langt distribusjonssystem for termisk energi midt i Oslo by, og er et fantastisk verktøy for å flytte energi fra noen som har et overskudd av energi til noen som etterspør energi. Vi er svært fornøyde med å ha inngått denne avtalen med DigiPlex, uttaler Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.

– Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning. Fortum Oslo Varme gjenvinner allerede varme fra Oslos kloakk, og ved også å gjenvinne overskuddsvarmen fra datasentre øker vi andelen gjenvunnet varme i vår produksjon ytterligere og styrker Oslos kretsløpsbaserte energisystem, fortsetter Tandberg.
Fjernvarme er, både i dag, og i fremtiden, en viktig del av byens infrastruktur. Fjernvarmen i Oslo dekker i dag cirka 20 prosent av byens varmebehov. Med den høye byggeaktiviteten i Oslo og forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygg, vil det i årene framover bli et økt behov for fornybar fjernvarme. I dag består fjernvarmen av spillvarme fra energigjenvinning av byens avfall, varme fra byens kloakk og en rekke andre fornybare energikilder.

– Ved å bruke de ressursene som allerede finnes, i stedet for å la dem gå til spille, gjør vi fjernvarme og energibruk i bygg til en del av sirkulærøkonomien. Vannbårne oppvarmingsløsninger i bygg gjør dette mulig, fortsetter Tandberg.

Norge er attraktivt for etablering av datasentre på grunn av tilgangen på konkurransedyktig grønn kraft og stabile kraftnett. – Byrådet i Oslo ønsker denne avtalen velkommen. Fortum Oslo Varme skal bruke varmeoverskuddet fra datasenteret til å varme opp hos Oslos befolkning via fjernvarmesystemet. Samarbeidet mellom Fortum Oslo Varme og DigiPlex er derfor et godt eksempel på miljøvennlig industriutvikling, sier Kjetil Lund (A), byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Kjøling av datasenteret

Intensjonsavtalen er også en avtale om leveranse av kjøling til DigiPlex’ anlegg. – I tillegg til å benytte spillvarmen fra datasenteret til å produsere varme til Oslo, skal vi levere kjøling til DigiPlex. I henhold til avtalen vil vi etablere en energisentral med tilhørende varmepumper og rørføringer på tomten til DigiPlex her i Oslo, forteller Knut Inderhaug, direktør for salg og marked i Fortum Oslo Varme.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB