Fossil oljefyring på byggeplasser blir forbudt fra 2022

Forbudet mot å fyre med fossil olje til byggvarme, bidrar til å redusere utslippene av klimagasser fra byggsektoren.

– Dette er et viktig steg på veien for å følge opp ambisjonen om å gjøre bygg- og anleggssektoren fossilfri innen 2025. Veilederen skal bidra til at byggenæringen og kommunene kan følge opp det vedtatte forbudet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

 

Det blir forbudt med fossil oljefyring på byggeplasser i 2022. Foto: Jon Fonnlid Larsen, Miljødirektoratet

Et steg mot fossilfrie byggeplasser

I dag brukes ofte fossil olje (mineralolje) til midlertidig oppvarming og tørking på byggeplasser (byggvarme). Ofte i form av et varmeaggregat fyrt med diesel.
– De siste årene har stadig flere i byggebransjen tatt i bruk klimavennlige alternativer, som fjernvarme, elektrisitet eller biobrensel. Et forbud mot mineralolje vil bidra ytterligere til omstillingen fra fossil til fornybar byggvarme, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Utslippskutt og redusert forurensning

I konsekvensvurderingen ble forbudet anslått å kunne redusere utslippene av klimagasser med omtrent 85 000 tonn CO2 i året fram til 2030. Det tilsvarer utslippene fra cirka 42 500 fossilbiler årlig.

Klimaeffekten av å fase ut olje avhenger av hva oljen erstattes med. Det vil si om oljen erstattes med annen fossil energi som gass, eller med fossilfrie løsninger som biobrensel, elektrisitet eller fjernvarme. Anslaget for utslippskutt forutsetter at fornybare alternativer velges.

Forbudet kan også ha andre miljøeffekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB