Første næringsbygg med kjøling basert på fjernvarme

Olav Thon Gruppens næringsbygg, på Youngstorget 3, i Oslo er Norges første næringsbygg med kjøling basert på fjernvarme. Dette betyr at bygget er det første som til det fulle benytter mulighetene som det sirkulærøkonomiske kretsløpet i Oslo gir aktørene i byen.

Dette melder Fortum.

 – Tilbake i 2013, da vi startet å planlegge Youngstorget 3, var vi klare på at dette skulle bli et framtidsrettet bygg der innovasjon og sirkulær økonomi var viktig for å redusere byggets klimapåvirkning, forteller Ole-Martin Moe, leder av teknisk fagavdeling i Olav Thon Gruppen.

 
 
Youngstorget 3. Foto: Ole-Martin Moe
 
– Vi ble presentert for kjøleløsningen sorptiv kjøling, høsten 2015. Etter befaringer på slike anlegg i Stockholm, og møter med leverandører, besluttet vi å gå for dette. Sorptiv kjøling er en kjent miljøvennlig kjøleteknologi som gir prosjektet en miljøprofil, samtidig som det er kostnadsbesparende, og passer Youngstorget 3 som hånd i hanske. Bygget er planlagt for å sertifiseres i henhold til BREEAM-NORs miljøsertifisering etter nivå ”very good”.
 
Kjent kjøleteknologi i Sverige, nå kommer den i Norge
 
Det er Fortum Oslo Varme (tidligere Hafslund Varme) som importerte teknologien til Norge.
 
Sorptiv kjøling, eller fjernvarmebasert komfortkjøling, er en velprøvd teknologi i Sverige for bygg som trenger komfortkjøling og ikke nedkjøling av store luftmasser, slik som datahaller og tilsvarende.
 
– Ved sorptiv kjøling benyttes varme til å tørke uteluft i en varmegjenvinner. Uteluften avgir varme til avtrekksluft i varmegjenvinneren, deretter blir luften kjølt ned ved å tilsette vannmolekyler, sier Knut Inderhaug, direktør Salg og marked i Fortum Oslo Varme.
 
 
– Sorptiv kjøling gjør kjølemaskiner og tørrkjølere overflødige. Dette er en bra løsning for våre kunder, for byen vår, og vårt felles klima, sier Knut Inderhaug, direktør Salg og marked i Fortum Oslo Varme. Foto: Fortum
 
– Det første sorptive kjøleanlegget ble montert i selskapets egen driftssentral for et par år siden. Dette anlegget har gitt oss gode erfaringer når vi tar kjøleløsningen ut i markedet. Vi er veldig fornøyde med at en framtidsrettet og god samarbeidspartner som Olav Thon Gruppen er den første som benytter teknologien, fortsetter Inderhaug.
 
Miljø
 
I dag leverer Fortum Oslo Varme fjernvarme basert på en rekke fornybare innsatsfaktorer. Den største energikilden er spillvarme fra energigjenvinning av avfall, deretter gjenvinning av varme fra Oslos kloakk via varmepumper, strøm når det er rimeligere enn alternativet og deretter en rekke kilder til bioenergi. I løpet av 2019 vil også overskuddsvarme fra en stor datasentral levere varme inn i fjernvarmenettet.
 
Om sommeren er det lavere etterspørsel etter fjernvarme, men fortsatt et behov for å forbrenne avfall. Med sorptiv kjøling er det mulig å bruke deler av denne energien til kjøling av bygningsmassen i Oslo.
 
– Sorptiv kjøling gjør dessuten kjølemaskiner og tørrkjølere overflødige. Dette er en bra løsning for våre kunder, for byen vår, og vårt felles klima, sier Inderhaug.
 
– Med Youngstorget 3 har vi i Olav Thon Gruppen hatt et helhetlig perspektiv. Vi har etablert et framtidsrettet bygg med fokus på lav klimapåvirkning, sirkulær energi og innovasjon, forteller Moe.
 
Den femte fasade
 
Byggenes tak er blitt en ressurs både for byggeier og leietaker. Tak kan inneha en verdi ved å bli brukt til takterrasser eller egenproduksjon av strøm. Grønne tak blir også jevnlig trukket fram som en ressurs for å bedre byens luftkvalitet og styrke byens overvannshåndtering.
 
Youngstorget 3 benytter taket til egenproduksjon av strøm. Dette hadde ikke vært mulig i like stor grad, om vi ikke hadde gått for en fremtidsrettet løsning som sorptiv kjøling, sier Moe. Sorptiv kjøling frigjør verdifullt takareal, og kombinasjonen sorptiv kjøling og solceller reduserer behovet for elektrisk effekt vesentlig.
 
Verdi for leietaker
 
– Vi opplever at utleiemarkedet er i endring mot betydelig større bevissthet rundt miljø- og klimapåvirkningen av et bygg. Flere og flere selskaper ser bygget man leier i som en del av identiteten til selskapet, og identiteten påvirkes i sterkere grad av fokus på miljø og bærekraft, og dermed også byggets miljøprofil. Vi opplever derfor at våre bygg får en høyere verdi når vi sammen med Fortum Oslo Varme maksimerer utnyttelsen av byens eksisterende ressurser forteller Annette Hoffgaard, direktør Næringseiendom i Olav Thon Gruppen.
 
  

Sorptiv kjøling - fjernvarmebasert kjøling

Prinsipp
Om man tilfører 1 gram vann til 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C
Fordeler med sorptiv kjøling

- Konkurransedyktig i forhold til andre kjølealternativer

- Reduserer kostnadene til oppvarming av ventilasjon på vinteren ved at man
   får økt virkningsgrad med to varmegjenvinnere
- Ingen støy fra kompressorer eller kondensatorvifter
- Enkelt å vedlikeholde
- Arealbesparende i forhold til andre kjølealternativer, og frigjør plass på tak
- Miljøvennlig, ingen bruk av kjølemedier
- Sparte kostnader til annen kjøleproduksjon
- Utnytter eksisterende infrastruktur
- Passer luftfuktigheten i nordisk klima
- Inkluderer fuktighetskontroll av bygget, gir godt inneklima også om vinteren

Kilde: Fortum

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB