Akkumultortank lager energi tilsvarende 23 000 Tesla powerwall-batterier

Lagring av overskuddsenergi i fjernvarmesystemer vil gjøre elektrifiseringen av Norge både billigere og mer effektiv. I Ålesund bidrar én kjempetermos med energi tilsvarende 23 000 av Teslas powerwall-batterier.

Dette melder Tafjord.

Strømnettets hovedoppgave er å sørge for at alle får den elektrisiteten de trenger til enhver tid. I byer og tettsteder må det lokale strømnettet ha kapasitet nok til å dekke de tidspunktene hvor strømbehovet er størst. I Norge, hvor elektrisk oppvarming er det vanlige, kommer disse effekttoppene typisk når kulda setter inn. I takt med nødvendig elektrifisering av fossil energi i for eksempel transportsektoren, legger også nytt forbruk beslag på kostbar kapasitet, noe som utløser milliardinvesteringer i strømnettet for å sikre forsyningen. Disse ekstrainvesteringene vil eventuelt måtte dekkes inn gjennom strømregningen til folk flest.

 

 

 Akkumulatortanken ved energigjenvinningsanlegget i Ålesund. Foto: Tafjord

 

Det er derfor mye å tjene på å utnytte annen energi enn elektrisitet til oppvarming i byer og tettsteder, for både samfunnet og strømkundene. I Ålesund har Tafjord Kraftvarme i en årrekke utnyttet spillvarme fra lovpålagt avfallsforbrenning til nettopp dette. Istedenfor å la kråkene få spillvarmen, forsyner fjernvarmen husstander og næringsbygg med varme. Dette er energi som ellers ville ha blitt belastet kraftnettet med tilsvarende økte nettkostnader.

Mindre kjent er det at fjernvarmen i Ålesund også utnytter energilagring i stor skala. I en gedigen kjempetermos kan Tafjord lagre energi tilsvarende hele 23 000 av Teslas mye omtalte powerwall-batterier. Eller formulert i kroner og øre: Skulle Ålesunds innbyggere kjøpt tilsvarende mange husbatterier fra Tesla, ville regningen samlet vært på omlag 1,8 milliarder kroner.
I praksis er Tafjords termos et gigantisk vannbasert bybatteri, et såkalt blått batteri. Ved å lagre varmeenergi til termosen når strømmen er billig – og bruke varmeenergi fra termosen når strømmen er dyr – kan fjernvarmesystemet være med på å balansere kraftnettet i byen.

Det blå batteriet (akkumulatortanken) i Ålesund er på 7 000 m3. Ved en temperaturdifferanse mellom tanken og retur fjernvarme på 40 grader, gir dette en lagringskapasitet på 326 666 kWh, ifølge Tafjord.

Tafjord var tidlig ute med å bygge en giganttermos, men flere norske byer har kommet etter. På Lillestrøm sørger et blått batteri for å lagre solvarme, slik at fjernvarmekundene i sentrum får varmtvann om morgenen hentet fra gårsdagens solskinn. I Trondheim ble et digert blått batteri satt i drift fjernvarmenettet i år, med svært gode resultater.

For å lykkes med å fase ut fossil energi i Norge til en akseptabel pris, trenger vi å løfte blikket og se på samspillet mellom fornybar kraft og fornybar varme og kjøling. På den måten får energisystemet mest mulig ut av de ikke-fossile ressursene som til enhver tid er tilgjengelige.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB