36 år gammelt bygg oppnådde Breeam In-Use Excellent

Det  43 400 m² store Rosenholm Campus i Nordre Follo kommune har oppnådd en høy score i sertifiseringsystemet Breeam In-Use.

Dette melder Grønn Byggallianse. I februar valgte de Rosenholm Campus som månedens prosjekt.

– Det er rett og slett utrolig bra at vårt 36 år gamle bygg oppnår kategorien Excellent i det internasjonale sertifiseringssystemet Breeam In-Use, sier driftssjef ved Rosenholm Campus, Roger Lysaker.

Månedens prosjekt er ifølge Grønn Byggallianse et godt eksempel på et av de viktigste klima- og miljøtiltakene for bygg og eiendom, nemlig verdien av å ta godt vare på eksisterende bygg.

Rosenholm Campus. Byggets brukere har god tilgang til natur. Foto: Inger Marie Grini/Aspelin Ramm

 

Rosenholm Campus ble nylig sertifisert med Breeam In-Use, som er et system for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. – Mange år med investeringer i enøktiltak (utskiftninger av eksisterende og nye tekniske anlegg), samt økt fokus på drift/driftstider og optimalisering av tekniske anlegg har gitt resultater, sier Lysaker.

Sparte 1 GWh per år

Teamet ved Rosenholm Campus legger ikke skjul på at de måtte jobbe for de gode resultatene. Fremfor enkle og billige løsninger, har Aspelin Ramm valgt løsninger som står seg over tid. Blant annet investerte de i nytt SD-anlegg.

– Etter ombyggingen av varme- og kjølesystemet har vi spart 1 GWh per år, forteller de.

Ventilasjon, varme og lys styres nå av tilstedeværelse. Driftsteamet har også blitt mer bevisste på energibruken, og har rutiner for å optimalisere driften og følge opp klager fra leietakere.

Gjorde bygget mer arealeffektivt

Ombygging og utskiftninger ved leietakerskifte gjør at store mengder ressurser går tapt årlig. En investering som har gitt kvalitet for både miljø og leietakere på Rosenholm, er ombygging av kontorene.

Aspelin Ramm har omgjort de gamle cellekontorene til et mer fleksibelt grid-system, der blant annet glassvegger skiller møterom, kontorer og åpent landskap. I kontorhotellet kan bedrifter leie kontor i et fellesskap, og utvide etter behov.

 

Team Rosenholm. Fra venstre: Driftstekniker Espen Stegaard, byggeleder Fred Ivar Bergsbakk, driftskoordinator Mette Endsjø, driftssjef Roger Lysaker og eiendomssjef Mette Schi Saastad. Foto: Inger Marie Grini/Aspelin Ramm

 

– Vi utnytter arealene mer effektivt, samtidig som kontorene blir mer fleksible. Alt som trengs ved skifte av leietakere er en nedvask. Vokser bedriften, kan man lett utvide, sier prosjektleder Christian Gjerulff.

Et suksesskriterium for bygget fra 1986, er det solide grunnlaget. Bygningskroppen er robust, og det er brukt varige materialer som tåler tidens tann. For eksempel er gulvet av granittfliser, og den utvendige steinfasaden er like fin i dag.

– Rosenholm vil stå i mange år til, sier Bjørn Mosskull, energi- og miljørådgiver i WSP Norge.

Han kjenner bygget veldig godt etter å ha gransket alle kriker og kroker gjennom fire år som teknisk byggherreombud. Mosskull har bistått Aspelin Ramm under den omfattende miljøsertifiseringen.

Fornøyde leietakere

At leietakerne skal få et godt innemiljø, der luft, lys og varme er på et komfortabelt nivå, har også vært et mål, i tråd med Bygg21s kvalitetsprinsipper.

I Norsk Leietakerindeks´ årlige undersøkelse av kundetilfredshet (KTI), fikk Rosenholm en score på 88 i 2020. Bygget befinner seg dermed i toppsjiktet i undersøkelsen. Samme resultat fikk de i 2019.

– Vi er stolte av at vi beholdt den gode scoren fra 2019. Vi har hatt mange byggeprosjekter samtidig som 136 leietakere har vært i bygget, så det var ikke selvsagt, sier driftssjef Lysaker.

   

                         

 Diagrammet viser energiforbruket i Rosenholm Campus fra 2016–2020.

– Høyere energiforbruk i 2019 skyldes ombygging av varmeanlegg og styringssystem. Det lave energiforbruket i 2020 viser at behovsstyringen av lys, varme og ventilasjon fungerer. Grunnet pandemien har det vært færre personer i bygget enn i et normalår. Dersom bygget ikke hadde vært behovsstyrt og alt teknisk utstyr kun hadde vært tidsstyrt med ur, ville energibruken vært nær lik et normalår. Det er i slike perioder som nå, at aktive driftsteknikere og moderne styringssystemer gir en målbar energireduksjon, sier Bjørn Mosskull, energi- og miljørådgiver i WSP Norge.

                                                          

 

   

Rosenholm Campus

- Adresse: Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen
- Sted: Nordre Follo
- Funksjon/bygningstype: Kontor
- Oppvarmet BRA: 43 400 m²
- Byggherre/utvikler: Aspelin Ramm
- Arkitekt: Geir Grung (1985)

Kilde: Grønn Byggallianse

                  

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 7/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB