2,9 TWh fra vindkraft i 2017

Det aller meste av elektrisiteten vår som gjør at vi kan få lys og varme, kommer fra vannkraft. Hele 95,8 prosent står Norges vassdrag for i produksjonen av kraft. Men vindkraft er på god fart oppover.

Dette melder SSB.

I 1993 stod vindkraft for kun 0,06 promille av den totale elektrisitetsproduksjonen. Det tilsvarer 7 GWh. I fjor hadde vindkraften steget til 2,9 TWh. Det utgjør 1,9 prosent av samlet produksjon, viser en oversikt fra rapporten ”Tilgang og anvendelse av elektrisitet i perioden 1993-2017”. Både vann- og vindkraft regnes som fornybare energikilder.
Vindkraftproduksjonen har økt betydelig de senere årene og var på 2,9 TWh i 2017. Det tilsvarer gjennomsnittsforbruket til rundt 180 000 husholdninger.

 

Tall fra den månedlige elektrisitetsstatistikken viser at vindkraftproduksjonen også øker kraftig i første halvår 2018. Fra januar til juni i år har vindkraftproduksjonen steget med 35 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.

143 TWh vannkraftproduksjon

– I 2017 var vannkraftproduksjonen på hele 143 TWh. Det er tidenes nest høyeste nivå som er registrert. Dette kan blant annet sees i sammenheng med store tilsig til norske vannmagasiner, sier Thomas Aanensen i SSB.

Store investeringer i vindkraft

Rekordstore investeringer i vindkraft i 2017, og utsikter til høyere investeringer for inneværende år og neste år, trekker i retning av betydelig økning i vindkraftproduksjon fremover. Spesielt viktig er utbyggingen på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Statkraft Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Det er ventet at vindparken på

Fosen skal kunne starte produksjonen innen 2020 og ha en forventet årlig produksjon på 3,4 TWh, noe som er mer enn den samlede vindkraftproduksjonen i rekordåret 2017.

Finnmark produserer mest

Vindkraft regnes som en fornybar energikilde, og omdannelse av vindkraft til elektrisitet medfører ikke CO2-utslipp. Vindkraftutbygging medfører imidlertid et inngrep i naturen, og bygging av vindmøller kan blant annet ha negative konsekvenser for dyrelivet.

Omtrent halvparten av Norges fylker hadde vindkraftproduksjon i 2016. Ifølge SSBs elektrisitetsstatistikk var det Finnmark som produserte mest vindkraft. På plassene bak lå Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Til sammen utgjorde disse tre fylkene 46 prosent av den totale vindkraftproduksjonen.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB