2,7 TWh ny vann- og vindkraftproduksjon ble ferdigstilt i løpet av 2018

I løpet av 2018 ble det ferdigstilt 2,7 TWh kraftproduksjon fra nye vind- og vannkraftprosjekter i Norge. I 2019 forventes ytterligere 5,8 TWh ny produksjonskapasitet. Dette fremgår av NVEs statusrapport for 4. kvartal.

Dette melder NVE. I løpet av 2018 er det registrert om lag 1,0 TWh ny vannkraftproduksjon fra 39 forskjellige anlegg. Dette er omtrent en dobling fra 2017, og skyldes til dels at flere større prosjekter er satt i drift, blant annet Rosten og Lysebotn 2 kraftverk. Samtidig er det fortsatt høy byggeaktivitet for mindre vannkraftverk og tiltak i eksisterende anlegg. Ved utgangen av 2018 er samlet installert effekt i vannkraftverkene på 32,3 GW med midlere årlig produksjon på 134,9 TWh.

 
 
 
Kraftproduksjon ferdigstilt i 2018 i GWh per teknologi. Kilde: NVE
 
Vindkraftverkene Roan, Raskiftet og Ånstadblåheia bidro sterkt til at volumet av ferdigstilt vindkraft ved utgangen av 2018 ble i overkant av 1,7 TWh. Den norske vindmølleparken har en samlet installert effekt på 1,7 GW og vil i et normal- år produsere omtrent 5,3 TWh fornybar kraft, ifølge NVE.
 
 
 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB