Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet

Det ble sluppet ut vel 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med 2018, og 2,3 prosent siden 1990.

Norske klimagassutslipp var i 2019 på det laveste nivået siden 1993. Utslippene har hatt en fallende trend siden toppåret 2007, til tross for økte utslipp fra olje- og gassutvinning og veitrafikk i perioden. Utslippene fra industrien var derimot nær 42 prosent lavere i 2019 enn i 1990, og det er dette som utgjør den største årsaken til at samlet utslipp av CO2-ekvivalenter går ned, melder SSB.

Lavere utslipp fra veitrafikk bidro mest

I Norge er olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk de største kildene til klimagassutslipp. Alle disse kildene hadde utslipps- nedgang i 2019. Det største bidraget til nedgangen kom fra veitrafikk, som sank med 7 prosent. Årsakene til dette var reduksjon i salg av bensin og autodiesel kombinert med økt andel biodrivstoff i drivstoffblandingen i 2019.

Innen luftfart og sjøfart ble klimagassutslippene redusert med henholdsvis 6 og 4 prosent. Nedgangen skyldes lavere forbruk av jetparafin og marine gassoljer. Utslippet innen olje- og gassutvinning gikk ned med 2 prosent og var et resultat av nedgang i produksjonen i 2019. Industri og bergverk reduserte utslippet med vel 3 prosent.

Klimagasser i endring

Utslipp av CO2 utgjorde 84 prosent av klimagassutslippene i 2019, opp fra 69 prosent i 1990. Prosesstiltak i industrien har gjort at utslippene fra lystgass (N2O) og metan (CH4) er redusert fra 1990. Mesteparten av disse gassene kommer i dag fra jordbrukssektoren som ellers har hatt en relativ stabil utslippstrend.

For de fluorholdige klimagassene har PFK og SF6 hatt nedgang, mens HFK-gassene har steget jevnt gjennom perioden frem til 2013 for så å avta gradvis. Denne nedgangen speiler avgifter som kom på starten av 2000-tallet med den hensikt å redusere bruk og utslipp av HFK.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB