– Halvparten av fastlandsindustriens klimagassutslipp kan kuttes med kjent teknologi

32 nye industriprosjekter over hele landet, er tildelt midler gjennom Enovas støttetilbud ”energi- og klimasatsinger i industrien”. Til sammen ble det utdelt 27,6 millioner kroner til prosjektene.

Dette melder Enova.

– Responsen i denne utlysningsrunden var over forventning i det som er en utfordrende tid for mange, og bekrefter at store deler av industrien har forstått at det er helt nødvendig å kutte utslipp nå for å være konkurransedyktige i framtiden. Så mye som halvparten av fastlandsindustriens klimagassutslipp kan kuttes med kjent teknologi, og det er ingen grunn til å vente med å ta denne teknologien i bruk, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova.

 

– Vi har støttet energitiltak i industrien i over ti år, men med den nye satsingen har interessen virkelig skutt i været, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova. Foto: Enova

 

Utlysningsrunden som hadde søknadsfrist i august, var et direkte resultat av de grønne krisemilliardene regjeringen tildelte Enova i juni. Som en del av den styrkede satsingen på industrien var det også for første gang mulighet til å søke prosjektutredningsstøtte gjennom dette programmet. I alt 17 industriaktører søkte slik støtte, og 11 fikk innvilget søknaden.

– Vi har utvilsomt truffet et behov med dette støttetilbudet. For industribedrifter som nå opplever usikkerhet på grunn av koronasituasjonen, og derfor vil avvente større investeringer, er utredningsstøtten en gyllen mulighet til å etablere et bedre beslutningsgrunnlag for framtidige investeringer, sier Gärdeman.

Populær satsing

Av de resterende 21 prosjektene fikk 13 prosjekter støtte til batteripakker i tilknytning til oppdrettsanlegg, fem prosjekter fikk støtte til utnyttelse av spillvarme, to fikk støtte til elektrifisering av arbeidsprosesser, mens ett prosjekt fikk støtte til utfasing av fossil varme. Til sammen ble det tildelt støtte på 27,6 millioner kroner. Prosjektene vil totalt bidra til et klimaresultat på 11 000 tonn CO2 og et energiresultat på 30 GWh.


Totalt har Enova nå støttet 143 prosjekter med til sammen 202 millioner kroner gjennom støttetilbudet som ble etablert for bare halvannet år siden. Ingenting tyder på at interessen for tilbudet er dalende – tvert imot. I søknadsrunden som hadde frist 1. oktober, kom det inn hele 80 søknader som skal behandles i løpet av denne måneden.

Ny runde i desember

Neste søknadsfrist for å søke støtte til energi- og klimasatsinger i industrien er 1. desember.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB