Enova-midlene økte med 344 millioner

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å tilføre over tre milliarder kroner til Enova. Dette en økning på 344 millioner kroner fra i år.

Dette melder regjeringen.no. – Økningen er en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid. Bevilgningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Dette kan for eksempel være investeringer i grønn skipsfart og nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Enova gjør allerede mye for å redusere utslipp i transportsektoren og for å utvikle nye løsninger innen lavutslippssamfunnet. Enova har i 2017 tildelt over 1,1 milliarder kroner til en rekke nyskapende prosjekter i transportsektoren, blant annet batterier i skip, fyllestasjoner for hydrogen, hurtigladere for elbiler og landstrøm til skip.

I industrien bidrar Enova til utvikling og testing av ny energi- og klimateknologi og til å legge grunnlaget for en mer energieffektiv og klimavennlig industri. Hvis de lykkes, vil disse teknologiene kunne ha stor betydning, både nasjonalt og internasjonalt. Enova har de siste årene bidratt til en rekke store demonstrasjonsprosjekter i industrien.

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB