450 GW fra offshore vindmøller i 2050

Den samlede europeiske vindindustrien var nylig samlet på konferansen ”Wind Europe Offshore 2019”. Her satte de seg et hårete mål; installert effekt for offshore vindmøller skal være på 450 GWh i 2050.

– Vi vet ikke hvordan vi når dette målet, og hvis vi visste det ville målet heller ikke vært ambisiøst nok, sa Danmarks klima-, energi- og miljøminister Dan Jørgensen under åpningen av konferansen ifølge energy-supply.dk.

450 GW tilsvarer 30 prosent av det europeiske energiforbruket og er en 20-dobling i forhold til dagens offshore-produksjon.

– Tre prosent av havet kan levere 30 prosent av strømmen til vårt elforbruk, og det kan vi gjøre i samspill med naturen. Det er en gylden mulighet for Europa, sa Gunnar Groebler fra Wind Europe ifølge energi-supply.dk.

Administrerende direktør Jan Hylleberg fra Wind Denmark sa i sin åpningstale, ifølge energy-supply,dk, at løsningene på utfordringene finnes i et samspill på tvers av sektorer, fordi målet på 450 GW stiller store og nye krav til både samarbeide og innovasjon.

FORETAK

 

Tekniske Nyheter DA

Fjellveien 24
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB