1,5 TWh ny kraftproduksjon ferdigstilt i andre kvartal

I andre kvartal 2020 ble 1,5 TWh ny kraftproduksjon ferdigstilt. Flere nye prosjekter startet også byggingen. Til sammen er det 11,3 TWh ny kraftproduksjon under bygging, en nedgang på 0,2 TWh sammenlignet med foregående kvartal. 

Dette melder NVE.

I andre kvartal ble vindkraftverkene Bjerkreim i Bjerkreim kommune og Kvitfjell i Tromsø kommune ferdigstilt med idriftsettelse av de siste turbinene. Begge kraftverkene begynte å levere den første kraften i 2019. Til sammen er normalårsproduksjonen for disse vindkraftverkene på om lag 1,1 TWh. 

Elleve vannkraftprosjekter ble satt i drift i andre kvartal, med til sammen 0,4 TWh ny kraftproduksjon. De to største prosjektene er Nedre Otta kraftverk i Vågå og Sel kommuner og Feios kraftverk i Leikanger kommune. 

Nye prosjekter under bygging 

Ved utgangen av kvartalet har NVE registrert 112 vann- og vindkraftprosjekter som er under bygging. Samlet utgjør dette 11,3 TWh ny kraftproduksjon når alt er ferdig utbygd. 1,3 TWh av dette leverer allerede strøm til nettet. Dette kommer fra vindturbiner som allerede er satt i drift, men der hele vindkraftverket ikke er bygget ferdig. Om lag 3,9 TWh vindkraftproduksjon er forventet satt i drift i løpet av andre halvår. Resten vil ferdigstilles i løpet av 2021. 

OED og NVE ga i andre kvartal tillatelse til bygging av 250 GWh ny vannkraftproduksjon. De to største prosjektene er Illvatn pumpekraftverk og Øyane kraftverk i Fortun- og Grandfastvassdragene i Luster kommune. 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB