Bioenergianlegg over 1 MW kan få en tilleggskostnad på 1,2 til 3,5 millioner

Klima- og miljødepartementet har fått nei fra EU-kommisjonen til et ønske om å sette en særskilt norsk grense for utslipp av støv på 150 mg/Nm3 fra biovarmeanlegg. Dagens norske utslippskrav er 225 mg/Nm3. I det aktuelle EU-direktivet er grensen 50 mg/Nm3.

– Med nei fra EU-hold kommer EU-direktivets grense trolig til å innføres i Norge. Som det fremgår av en konsekvensvurdering, får en grense på 50 mg/Nm3 store konsekvenser, skriver daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening og daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme i et brev til Enova. – Spørsmålet er om kostnadene ved investeringer i ny teknologi for de minste anleggene, 1–5 MW, fjerner mulighetene for lønnsom drift.

 

 

 En grense på utslipp på 50 mg/Nm3 får store konsekvenser, mener daglig leder Henriette Vivestad i Norsk Bioenergiforening og daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg i Norsk Fjernvarme. Foto: Øystein Andreas Bjerke/Nobio

 

For å oppfylle direktivets krav, må anleggene installere nytt renseutstyr i form av tekstilfilter eller elektrofilter. Kostnaden knyttet til dette, er anslått til mellom 1,5 og 3,5 millioner kroner per anlegg for eksisterende anlegg og mellom 1,2 og 3,2 millioner kroner for nye anlegg. 

– Dette krever nytenkning og innovasjon av eksisterende teknologi. Hvis bransjen skal holde seg flytende, bør støtte til både eksisterende og nye anlegg forsterkes, slik at de kan tilpasse seg de nye kravene, sier Tomren-Berg og Vivestad.

Grensen på 50 mg/Nm3 vil gjelde fra 2025 for eksisterende anlegg og fra 2030 for nye anlegg. Anlegg under 1 MW er ikke berørt i denne omgangen.

 

 

FORETAK

 

Tekniske Nyheter AS

Glomboveien 33
1678 Kråkerøy

Kontakt oss

ANSVARLIG REDAKTØR

 

Stig Granås

 

Se personvernerklæring

FACEBOOK OG RSS

Følg oss på Facebook Abonner på RSS feed

Kopirett © 2013
Tekniske Nyheter

 

Webdesign & drift: JKWEB