Nettselskaper og strømleverandører opplever nå at mange kunder ber om betalingsutsettelse og lettelser i kostnader. Næringen ønsker å unngå at disse akutte og midlertidige problemene eskalerer, melder Energi Norge.

– Selskapene har ordninger for både betalingsutsettelse og oppdeling av faktura, men vi ser at denne utfordringen også vil kreve at myndighetene kommer på banen med egne midlertidige tiltak, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

I et brev til finansminister Jan Tore Sanner foreslår Energi Norge og Distriktsenergi at elavgiften fjernes i den kritiske fasen, i første omgang i tre måneder. Med riktig innretning vil det kunne være et treffsikkert tiltak for å redusere den økonomiske belastningen for både husholdninger og de fleste næringskunder.

– Det handler om å redusere byrden for dem som er rammet av smittetiltakene, for eksempel innen reiseliv. De lave kraftprisene hjelper, betalingsutsettelse likeså, men for den alminnelige næringskunde utgjør elavgiften en stor andel av regningen som fortsatt ligger der. Vi foreslår derfor å kutte avgiften for en periode, slik at det blir lettere for strømkundene å komme seg over kneika, sier Kroepelien.

Den statlige elavgiften er i år litt over 16 øre per kilowattime, eller 20 øre inkludert merverdiavgift. Avgiften er for tiden nesten dobbelt så høy som selve strømprisen på kraftbørsen Nord Pool. Samlet utgjør statlige avgifter nærmere 40 prosent av strømregningen.

Energi Norge og Distriktsenergi ber også Finansdepartementet vurdere en statlig garanti for utestående betalinger for strøm og nettleie. Dette vil være et viktig tiltak for å sikre strømforsyning til kunder med utestående betaling.

 

 Forslaget om lavere elavgift er ikke det kriserammede bedrifter trenger nå, mener Norsk Varmepumpeforening. Les mer, her!