På den nye stasjonen skal det være tre plattformtak over de seks sporene. Det er disse takene som skal dekkes av tynne matter med solcellepanel, som vil sørge for ren, fornybar energi. Energien skal brukes til lys og varme på stasjonen, til tekniske installasjoner, varme til sporvekslere og annet utstyr.

– Hos oss skal vi alltid se etter nye muligheter for å spare energi og finne klimavennlige løsninger. Vi er en storforbruker av strøm, og her får vi en helt utslippsfri produksjon. Vi kommer til å bruke all den grønne energien som produseres, sier miljøleder Håvard Kjerkol i Bane NOR.

Bygger eget energinett

Solcellepanelene har en forventet levetid på minimum 25 år. I løpet av den tiden skal det produseres 2,5 millioner kilowattimer.

– Noe av strømmen vil også kunne brukes på Gulskogen stasjon eller følge det nye, sammenhengende strømnettet vi bygger herfra og nedover i Vestfold. Der kan vi levere utslippsfri energi til en rekke av jernbanens tekniske hus, forteller assisterende prosjekteringsleder Glenn Thomas Johansen i Bane NOR. Allerede etter 15-17 år vil solcellene ha produsert så mye energi at de har betalt for sin egen innkjøpskostnad. Det betyr at solcellene vil bidra på plussiden også økonomisk i et tiår.

Plassert oppe på plattformtakene blir solcellepanelene godt synlige i deler av Drammen, ikke minst fra den nye bybrua som skal bygges.

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 15/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!