Dette melder Ingeniøren, ifølge Dansk Fjernvarme.

Ifølge en beregning fra DTU Kjemiteknikk kan de to millioner tonn halm, som hvert år råtner opp på jordene, bli til 433 000 tonn flydrivstoff. Det svarer til halvparten av det samlede brennstofforbruket i den danske flytrafikken.

Alternativt kunne det blitt 25 PJ biogass, som kan varme opp 385 000 boliger, ifølge Biogas Danmark.