En rykende fersk statistikk fra Nordisk Miljømerking viser en tydelig vekst i antall svanemerkede bygg og boenheter. I dag finnes det 8 000 ferdigbygde svanemerkede leiligheter, hus, skoler og barnehager i Norden, mens hele 18 000 er under oppføring. Det er en økning på 400 prosent siden begynnelsen av 2016.

 

– I hele Norden er det en stigende interesse for svanemerkede bygg fra både byggherrer, entreprenører og arkitekter. Det tror jeg det er flere grunner til. Svanemerket er et merke som de fleste kjenner og har stor tillit til. I tillegg er mange opptatt av sirkulær økonomi og FNs bærekraftsmål. Å jobbe med svanemerking bidrar til å gjøre disse vyene om til praksis, forklarer Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Svanemerket, som er det offisielle miljømerket i alle nordiske land, har et helhetlig perspektiv og stiller krav til alle relevante miljøutfordringer i hele produktets livssyklus. Svanemerkede bygg er kjennetegnet av lavt energiforbruk, strenge krav til miljø- og helseskadelige stoffer, kontroll på alle byggematerialene og god kvalitet.

Sverige i tet, Norge en god nummer to

Det er Sverige som er «nordisk mester» i svanemerket bygging – i alle fall foreløpig. Svenskene har nesten 21 740 svanemerkede boliger, enten ferdig bygget eller under oppføring. I Norge har vi 2 612, mens tallene i Danmark (1 247) og Finland (433) er noe lavere. Men i alle land er det sterk og økende interesse for å sertifisere bygg med Nordens offisielle miljømerke.

– Vi får mange henvendelser om svanemerkede bygg for tiden. Jeg tror det skyldes at mange leter etter oppskrifter på hvordan de kan bygge mer klimavennlig, bruke mindre problemkjemi og jobbe mer i tråd med sirkulær økonomi og med FNs bærekraftsmål. Kunnskapen om at Svanemerket er en slik oppskrift begynner å spre seg i bransjen, og det er jeg glad for, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Ambisiøse entreprenører og innkjøpere

Et miljømerke er ikke nok i seg selv. Det får først verdi når det brukes av produsenter, innkjøpere og andre beslutningstakere som har høye ambisjoner for hva de skal få til innen miljø. I Norge vises dette blant annet av at en av landets største boligbyggere – JM – ved årsskiftet bestemte at alle boliger de bygger skal være svanemerket. I tillegg har kommuner som Overhalla, Spydeberg og Røyken sørget for at vi nå har en svanemerket barnehage, rusomsorgsboliger og to skoler som enten er ferdige eller under oppføring.
Svanemerket er en sertifisering som innenfor alle miljøtemaer sikrer prestasjon høyere enn myndighetskravene, og går opp løypa for bærekraftige boligbyggere.  Svanemerkede bygg:

• Er godt isolert og trenger lite energi
• Gjør at du bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen
• Gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon
• Sikrer deg en seriøs boligleverandør 

Kilde: Svanemerket