Dette melder Enova. Utenfor Åsane i Bergen drifter Osterøy ferjeselskap ferjesambandet Breistein–Valestrandsfossen med MF Ole Bull. Neste høst får ferja to elektromotorer og en batteripakke på 224 kWh. Batteriene fullades fra land om natten og vil bidra til at hjelpemotorene ikke lenger trengs for å betjene driften.

 

100 000 liter diesel spart – bare starten

Ombyggingen vil kutte dieselforbruket med nærmere 100 000 liter i året. Ifølge rederen er dette imidlertid bare et første steg mot å bli helt utslippsfri. – Vi tar sikte på fullelektrisk drift fra 2021 eller 2022, enten gjennom å utvide batterikapasiteten eller ved å ta i bruk andre nullutslippløsninger. Dette er kanskje den mest ideelle passasjerbåten i Norge å prøve ut hydrogen på. Det er et energikrevende samband med avganger hvert kvarter. Ferja har et åpent og enkelt design som gjør det forholdsvis greit å tilrettelegge for å teste teknologier som hydrogen under reelle driftsforhold med hensyn til sikkerhet, funksjonalitet og kapasitet, slik at vi kan sikre gode løsninger som fungerer i praksis, sier teknisk sjef Ove Normann i Osterøy ferjeselskap.

Enova støtter ombyggingen med 5 255 000 kroner, og legger vekt på ferjas rolle som testplattform for nye teknologier.– Det kan være utfordrende å finne gode muligheter for å teste ny og uprøvd teknologi på ferjer, da det vanligvis er aktuelt kun i tilknytning til offentlige anbud. Det er derfor gledelig at vi her har å gjøre med et meget fremoverlent rederi som ønsker å bruke sitt private samband som en arena for å teste ut fremtidsrettet teknologi. Det er akkurat slike aktører vi er avhengige av om Norge skal lykkes med omstillingen mot lavutslippssamfunnet, sier markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Klar for hybriddrift i 2019

– Vi har nå signert en kontrakt med banken og er i sluttforhandlinger med to verft. Det kunne vi ikke gjort uten midlene fra Enova. Dette forplikter, og vi skal levere. Tilsagnet fra dem betyr mye for muligheten vår til å bidra i den grønne omstillingen ved å utnytte eksisterende materiell med miljøvennlig fremdrift. Det gjenspeiler vår filosofi om at gjenbruk er en av nøklene til det grønne skiftet. Nå ser vi frem mot ombygging i september/oktober neste år, sier daglig leder Helge Kalvenes i Osterøy ferjeselskap.

MF Ole Bull ble bygget i 1993 og kan ta 45 personbiler og 134 passasjerer på sine 66 daglige avganger. Osterøy ferjeselskap har god erfaring fra tidligere med elektrifisering av fartøy, blant annet prosjektledelse for Nye Beffen, den helelektriske passasjerbåten som betjener Bergens indre havnebasseng med sine hundre turer daglig. Nye Beffen ble i 2014 den første helelektriske passasjerbåten sertifisert i Norge.