– De årene vi har gjennomført ”Fang energityven”, så har det vært mellom 5 og 9 kWh per m2 som har blitt avdekket, sier rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse. Resultatet av årets ”Fang energityven” ble presentert på ”Årets grønne driftskonferanse” den 7. november.

 – Hadde vi funnet 8 kWh per m2 på alle de 47,5 millioner kvadratmeterene som medlemmene i Grønn Byggallianse eier, så ville det utgjort 380 GWh, sa Småge.

I år var det 500 000 m2 og 45 bygg som var med i ”Fang energityven”. Dette er en liten nedgang fra i fjor, sa Småge. – Men jeg tror det er mange som tar dette som en del av driften, uten at det blir registrert.

Fant kun 1 kWh per m2 i Bellonabygget

Grønn Byggallianse var i år med Aspelin Ramm på jakt, til Bellona-bygget. – Vi tenkte vi skulle sjekke om Bellona feier for sin egen dør. Vi var der kl. 22.00 om kvelden, og da var det kun lys i to kontorer, sa Småge. – I det ene satt Bellona-sjefen Frederic Hauge og jobbet, og i det andre rommet, som var leid ut til en skole, satt det en student og arbeidet.

 

– Hadde vi funnet 8 kWh per m2 på alle de 47,5 millioner kvadratmeterene som medlemmene i Grønn Byggallianse eier, så ville det utgjort 380 GWh, sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse på Årets Grønne driftstkonferanse. Foto: Tora Hope/ Grønn byggallianse

I Bellona-bygget fant de noen sirkulasjonspumper som hadde unødvendig drift. – Dette er noe som er vanlig. Hvert år finner vi unødvendig drift av sirkulasjonspumper på varmebatteriene som er i drift på grunn av frostsikring av varmebatteriet. Enten har ikke leverandørene forriglet pumpedriften mot utetemperaturen, eller så er set-punktet for drift satt for høyt, sa Småge. – Temperaturen ute var ti grader, og aggregatet sto, så der er det ikke noen vits i å ha pumpene i drift.

På den halvtimen Grønn Byggallianse var sammen med Aspelin Ramm, fant de 5 000 kWh totalt, noe som vil si 1 kWh per m2. – Dette er betydelig lavere enn det de hadde et år tidligere. Nå har Asplin Ramm vært dyktige. De har vært med hvert eneste år med 4–6 bygg, og da tror jeg det begynner å gå seg til, og at de får ryddet opp idet som ikke fungerer, sa Småge.

– Det er de samme tingene som går igjen hvert år. I tillegg til sirkulasjonspumper som går, er det belysning og ventilasjonsanlegg som ikke slåes av. På ventilasjonsanlegg går det fort veldig mange kilowattimer, sa Småge.

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 35/2019. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!