Dette melder Entro på sine nettsider.

Selskapet tester nå ut teknologien på to bygg i Norge, i samarbeid med Oxer Eiendom, E.C. Dahls Eiendom og den svenske leverandøren Nordomatic AB.

Ecopilot® er installert på over 1 000 bygg i Sverige med gode resultater. Nå tester Entro ut systemet på to bygg i Norge: ett i Asker utenfor Oslo og ett i Trondheim. Pilotprosjektene har hver fått 1 million kroner i støtte fra Enova.

 

Regner med å redusere energi- og effektforbruket med 8 prosent

Sparebank 1-bygget i Søndre gate i Trondheim, ble kjent som Norges mest avanserte og energieffektive bygg da det stod ferdig i 2010. Likevel regner E.C. Dahls Eiendom med å redusere energi- og effektforbruket med 8 prosent på ett år når de nå skal teste ut systemet Entro Ecopilot.

Oxer Eiendom regner med å redusere energi- og effektforbruket med 17 prosent i fellesarealene i Asker Panorama utenfor Oslo, et bygg med miljøklassifiseringen BREEAM Excellent og energiklasse B. Største leietaker er Kongsberg Gruppen, i tillegg til flere mindre teknologiselskaper og Oxer Eiendom selv.

Viktigst at leietakerne er fornøyde med inneklimaet

– Det viktigste for oss er fornøyde leietakere. Mange av dem som jobber her, har lange arbeidsdager, og da er et godt inneklima desto viktigere for både helse og trivsel, sier eiendomssjef i Oxer Eiendom, Ole-Jørgen With Stenmark.

I 2019 brukte Oxer Eiendom 2,7 GWh direktevirkende elektrisitet til drift av Asker Panorama. Det tilsvarer 83,4 kWh per m2, rundt 40 prosent mer enn det som ble lagt til grunn i energiberegningen for bygget.– Én ting er å redusere energi- og effektforbruket, men vi håper jo også at Entro Ecopilot skal gi oss enda bedre oversikt og mulighet til å styre inneklimaet bedre og at oppfølgingen av de tekniske anleggene i større grad kan skje automatisk, sier Stenmark.

 

 

Gjør bygget smartere

– Det første året med Entro Ecopilot® må vi justere de tekniske anleggene gjennom alle sesongene. Systemet lærer hvordan bygget ”oppfører seg” ved ulike værforhold, og etter ett år vil bygget styre seg selv, forteller Entros prosjektleder for uttestingen i Asker Panorama, André Løvlund.

Entro Ecopilot ble installert i Asker Panorama i begynnelsen av april. Inntil nylig har systemet logget data, men fra juni gikk prosjektet inn i en første fase med justering og kvalitetssikring. Den første gjennomgangen av Entro Ecopilot viste flere avvik i samspillet mellom de tekniske anleggene; en ventil som var stengt, et spjeld som stod åpent, for høy temperatur på tilluften i garasjeanlegget, sensorer som viste feil verdier. Alt i alt avvik som påvirker om ventilasjonsanlegg og varme- og kjøleanlegg virker optimalt.

– Jeg synes Entro Ecopilot® virker veldig oversiktlig. Et bygg som dette har jo veldig mange komponenter, og det er tidkrevende å passe på at alt fungerer optimalt, så vi ser fram til å få testet dette systemet ordentlig og å følge med på hvor mye det er å hente, sier Stenmark.

Må på befaring i bygget

Entro har allerede kartlagt en del bygg både i Oslo, Bergen og Trondheim for å finne ut om de er egnet for å installere Ecopilot. – Én ting er om teknologien er egnet for et konkret bygg. En annen er om det er et kostnadseffektivt tiltak med en nedbetalingstid som kunden kan akseptere. For å finne ut det, må vi på befaring i bygget, sier André Løvlund.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet finner i EnergiRapporten nr. 30/2020. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!

 Hvilke bygg egner Ecopilot seg for?

Ecopilot er en teknologi som i utgangspunktet er uavhengig av hvilken leverandør som har levert de ulike tekniske anleggene. Det er likevel noen bygg som egner seg bedre enn andre. Foreløpig har Entro avdekket følgende kriterier i pilotprosjektene for at teknologien skal fungere godt:

- Bygget må ha et SD-anlegg
- Styringssystemene og undersentralene må være av nyere dato
- Teknologien utnytter byggets termiske kapasitet og egner seg dermed best i bygg med tunge konstruksjoner og gjerne med noe eksponert betong, stein eller mur
- Det bør være én romføler for temperatur per 100 kvadratmeter, litt avhengig av om bygget har mye åpent landskap eller mange cellekontorer

Kilde: Entro

         

 

 

               

Asker Panorama

Eier: Oxer Eiendom AS
32 580 m2 (bruttoareal) fordelt på syv etasjer
Byggeår: 2013
Energiklasse: B
Plass til 800–1 000 arbeidsplasser
Varme- og kjøling hentes fra grunnen (energibrønner)
Konstruksjon: Betong
Antall tekniske anlegg og systemer: 20 (derav 11 ventila-
sjonsaggregater)

Søndre gate 6–10 i Trondheim

Eier: E.C. Dahls Eiendom AS
19 000 m2 fordelt på fem etasjer
Byggeår: 2010
Energiklasse: B
Konstruksjon: Tre og stål, hulldekker i betong
Varmesystem: Fjernvarme
Antall systemer: 20 (derav 11 ventilasjonsaggregater)


Kilde: Entro