Dette melder Equinor.

– Dette er en strategisk milepæl for Equinor. Apodi-prosjektet var vårt første steg inn i solenergibransjen. Nå er anlegget er i drift, og i samarbeid med Scatec Solar, supplerer vi Equinors portefølje med lønnsom solenergi. Apodi styrker vår portefølje i Brasil som er et kjerneområde for selskapet. Dette viser også at vi er på god vei mot å bli et bredt energiselskap som omgjør naturressurser til energi for mennesker og framskritt for samfunnet, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

I oktober 2017 signerte Equinor en avtale om å kjøpe 40 % av det byggeklare solprosjektet fra Scatec Solar. Anlegget ligger i Quixeré i staten Ceará i Brasil, og har inngått en 20-årig kraftkjøpsavtale (PPA) med brasilianske myndigheter. Anlegget forventes å produsere om lag 340 000 MWh elektrisitet per år, og levere strøm til mer enn 170 000 husstander.

– Vi har satt i drift vårt første solenergianlegg i Brasil, og dette bekrefter igjen vår sterke stilling som en uavhengig produsent av solenergi. Vi ser et betydelig potensial for videre vekst i Brasil og andre deler av Latin-Amerika. Nå begynner vi snart å bygge et nytt solenergianlegg med en kapasitet på 117 MW i Argentina i samarbeid med Equinor, sier Raymond Carlsen, konsernsjef for Scatec Solar.

Den rene energien som produseres av solenergianlegget Apodi, tilsvarer en CO2-reduksjon på om lag 200 000 tonn per år.