– Dette er en stor glede og en stor ære for meg, det må jeg si. Det er rørende, sa en glad prisvinner da han fikk tildelt prisen.

– Jeg må si at jeg har vært gjennom en rivende utvikling gjennom mine 30 år i energibransjen. Energisparing handler om å bruke kjent teknologi på nye måter, og vi bruker nå bare en brøkdel av den energien vi brukte tidligere. Jeg må få takke alle mine kunder og kolleger jeg har hatt gleden av å jobbe med disse årene, sa Olsen fra scenen på Enovakonferansen.

 

Prisvinner Tor Olsen i AF Energi & Miljøteknikk flankert av markedssjef Gunnel Fottland og administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. Foto: Kilian Munch,Enova

 

Og prisvinneren har ikke tenkt å gi seg med det første. – Jeg hadde egentlig tenkt å pensjonere meg, men Nils Kristian Nakstad fra Enova sa i dag at de ti mest spennende årene ligger foran oss, så jeg velger å bli noen år til.

Tidlig ute med å skape verdier gjennom energieffektivisering

– Prisvinneren var tidlig ute med å bygge forretning omkring satsinger som skal bidra til en mer effektiv bruk av energi og effekt innenfor flere sektorer. Han var også tidlig ute med det vi i dag kjenner som områdeutvikling og fleksible energiløsninger. Takket være Tor har mange gode energiplaner blitt satt ut i livet i stedet for at planene havnet i skuffen, skriver juryen i sin begrunnelse.

– Tor er høyt respektert i bransjen som en dedikert og meget kunnskapsrik fagmann med en spesiell iver for å få gjennomført gode og innovative tiltak i norsk bygningssektor – hele tiden med søkelys på å skape verdier av energieffektive og fornybare energiløsninger, sa Enovas juryleder Gunnel Fottland under prisoverrekkelsen.

Enovaprisen er en årlig pris som tildeles personer som bidrar til at ny energi- og klimateknologi blir utviklet eller tatt i bruk. Prisvinnerne har utmerket seg ved å være pådrivere i sin bransje for omstillingen til lavutslippssamfunnet. De har inspirert sine omgivelser, delt kunnskap og bidratt til livskraftig forandring.