Øker både produksjonen og energieffektiviteten

Ved å ta i bruk nye teknologier i et digitalt system, forbedres energieffektiviteten betydelig. Samtidig øker produksjonskapasiteten fra 200?000 til 350?000 tonn per år.

– Dette prosjektet er verdensledende i hvordan det utnytter avansert digital teknologi, energiforvaltning og prosesstyring. Hvis de lykkes, ligger sinkverket i Hardanger an til å bli verdens mest energieffektive og digitaliserte smelteverk, sier Nakstad.

Prosjektet forutsetter godkjente miljøtillatelser, investeringsbeslutning hos Boliden Odda, samt at støtten fra Enova godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA.