De ble tildelt EMIL-prisen fordi de tar klimautfordringene på alvor og realiserer en ny fabrikk for kaffeforedling hvor bygget har klimanøytral drift, og produksjonen med kaffeforedling skjer med minimalt energiforbruk og med svært lave klimautslipp, melder Norsk Energi.

Kaffeforedlingsanlegget i Vestby baserer seg på bruk av ny teknologi på en rekke områder. Bygget på 9 400 m2 bygges i massivtre med strenge krav til materialvalg og energiforbruk. Produksjonen skjer i en lavutslippsprosess med bruk av energibrønner for frikjøling, lavkarbon solceller, bruk av biogass og ikke minst utnyttelse av spillvarme fra varme avgasser fra kaffebrenningen.

Joh. Johannson Kaffe AS har vært innovativ og fremtidsrettet ved å sy sammen disse ulike teknologiene for energiproduksjon i en prosess, og har i tillegg valgt å sette strengere krav til bygget i forhold til de bygningsmessige og miljømessige standarder som gjelder i dag. Dette ønsker Norsk Energis medarbeidere å verdsette.

EMIL-prisen ble i år delt ut for 37. gang

Prisen deles ut til en bedrift, person eller institusjon som kan vise til positive energi- eller miljøtiltak ved utvinning, konvertering, gjenvinning eller innsparing av energi blant foreningens oppdragsgivere eller medlemmer.