Moss–Horten transporterer årlig 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner reisende over Oslofjorden, melder Siemens. Bastø Fosen skal i første omgang elektrifisere den nye fergen som er under bygging i disse dager, og skal gå inn som en av de fem ferger som trafikkerer Moss–Horten-strekningen. Batteripakken om bord leveres av Siemens, og får en kapasitet på mer enn 4 200 kWh. Den nye fergen skal settes i rute i januar 2021. Dette blir verdens største batteriferge som bygges for hel-elektrisk drift.

 

– Dette blir den største batteripakken som noen gang er levert til en norsk ferge av denne dimensjonen, sier Ketil Aagesen. Pakken tilsvarer i overkant av 100 Nissan Leaf (40 kWh).
– Dette blir også første gang vi tar i bruk en ladeløsning med såpass høy ladeeffekt. Denne fergen har et rutemønster som krever at vi lader med dobbelt så høy effekt som normalt. Det er med andre ord svært store mengder strøm som skal over i batteriene på kort tid, fortsetter han.

Vannkjøling holder kostnadene nede

Fergen vil lades høyspent med opptil 7,2 megawatt (7 200 kW), noe som setter store krav til batteriene om bord. Med såpass høy ladeeffekt over kort tid, utvikles det mye varme i batteriene.
– Dette betyr at man enten må ha mange batterier for å fordele varmen, eller må kjøle ned batteriene. For å holde kostnadene nede, og unngå for mange batterier, har vi utviklet en vannkjølt løsning som kjøler ned batteriene til et optimalt nivå, sier Aagesen.

Batteriene skal produseres på Siemens nye batterifabrikk i Trondheim, som ble åpnet av statsminister Erna Solberg i januar i år. Den heldigitale og robotiserte produksjonslinjen har kapasitet til å produsere oppimot 300 MWh i året.

Adm. direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen legger vekt på Siemens’ erfaring og soliditet for å sikre en god teknisk løsning og en trygg overgang til batteridrift. – Siemens har tilbudt en konkurransedyktig teknisk løsning som garanterer og trygger gjennomføringen av dette batterielektriske teknologiskiftet for oss i Bastø Fosen, sier Lund.

Venter på ladeløsning i Moss

I første omgang blir det lademuligheter kun på Horten-siden. Derfor kommer fergen til å kjøre elektrisk ca. 65 % av tiden i påvente av lademuligheter på kaia i Moss. Når en ladestasjon kommer på plass i Moss, kommer fergen til å kjøre 100 % elektrisk.

Ser store muligheter globalt

Sammenlignet med en konvensjonell ferje sparer en elektrisk ferge med batterier CO2-utslipp tilsvarende 3 400 nye bensinbiler*) viser beregninger som er gjort av Enova og Bastø Fosen. Enova støtter klimaprosjektet med i overkant av 31 millioner kroner.

Enkle beregninger fra Siemens viser at det er om lag 2 300 ferger globalt, hvorav 1 300 av disse er eldre enn 25 år. Elektrifiseres alle disse, kan det spare 4 millioner tonn CO2.

– Hvis vi går ut ifra at både driftsmønster og størrelse på disse fergene er lik de norske, så vil en elektrifisering av disse bidra til en samlet reduksjon på 1,3 millioner tonn diesel, og nesten 4 millioner tonn CO2, sier Aagesen i Siemens.

– Skal det grønne skiftet kunne iverksettes globalt, bør andre lands myndigheter se til Norge – skarpe krav fra myndighetene til lav- eller nullutslipp på ferger fungerer, fortsetter Aagesen.
I 2015 presenterte Bellona og Siemens en studie som konkluderte med at det vil være lønnsomt å skifte ut 70 prosent av fergene i Norge, tilsvarende 84 ferger, til enten batteri- eller hybriddrift.

Aagesen påpeker at ferger er en perfekt match for fornybar energi. – 84 batteriferger krever ikke mer kraft enn den årlige energiproduksjonen fra 24 vindturbiner, sier han.

I tillegg viser studien at en overgang til batteri- eller hybrid-drift på norske ferger, vil gi store miljømessige gevinster. Reduksjon i CO2-utslipp er beregnet til 300 000 tonn. Det tilsvarer ni prosent av de totale utslippene til innenriks sjøfart.

* Beregningen er basert på en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 12 140 km/år (jf. SSB) og et gjennomsnittlig klimagassutslipp på 94 gram per kjørte kilometer for bensinbiler solgt i 2018 (jf. OFV).

 

         

Fakta:

• Verdens største batteriferge som bygges for hel-elektrisk drift
• Siemens nye batterifabrikk i Trondheim skal levere den 4,3 MWh store batteripakken
• Hurtiglades høyspent opptil 7 200 kW
• Kapasitet på 200 personbiler og opptil 24 vogntog
• En elektrisk ferge med batterier sparer CO2-utslipp tilsvarende 3 400 nye bensinbiler
• Moss–Horten er Norges største fergesamband, og opereres av Bastø Fosen
• Moss–Horten frakter årlig ca. 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner passasjerer
• Bastø Fosen disponerer 6 ferger, hvorav fem i daglig drift og en i reserve. Alle ferger har en kapasitet på 200 personbilenheter og 600 personer.

Kilde: Siemens