Dette melder Ringkøbing-Skjern Forsyning, som skal levere varmen.

– Selv om vannet er kaldt, så kan det hentes varme ut av det. På grunn av at det føres så mye vann gjennom røret, så blir det en svært stor energimengde, som ved hjelp av en varmepumpe vil gi nok effekt til Lalandia, sier forsyningssjef Søren Jakobsen ved Ringkøbing-Skjern Forsyning. – Det er et nyskapende konsept fordi vi utnytter drikkevannet til oppvarming, men bortsett fra det er prosessen velkjent og fullstendig gjennomprøvd. Strømmen fra varmepumpen kommer fra vindmøller, så CO2-avtrykket er så minimalt som mulig.

Varmeløsningen til Lalandia kan være et foregangsprosjekt for liknende løsninger rundt om i Danmark, mener Ringkøbing-Skjern Forsyning. – Det er fokus i vann- og spillvannsbransjen på å utnytte energien i vann og spillvann. Med varmesentralen på Lalandia har vi et prosjekt som både er mulig og realistisk andre steder, sier Søren Jakobsen. Han spår en fremtid hvor det energimessige potensialet i drikkevann vil utnyttes i langt høyere grad.

– Lalandia betyr mye for kommunen i form av turisme og arbeidsplasser, og vi er stolte av å kunne bidra med en løsning hvor klima og bærekraft spiller inn, sier Helge Albertsen som er styreformann i Ringkøbing-Skjern Forsyning.