– Teamet drifter veldig energiærgjerrig. De er nede i 94 kWh per m2 per år i Schweigaards gate 16. Det er ikke mange kontorbygg i Norge som driftes under 90 kWh per m2. Det er mange bygg som er beregnet å bruke under 90, men det er ikke mange som driftes under 90, sa rådgiver Kjell Petter Småge i Grønn Byggallianse under utdelingen av prisen. – Det er veldig bra, også i forhold til snittet i Entra som er på cirka 142 kWh per m2.

Schweigaards gate 16 er på ca. 15 500 m2 og ble ferdigstilt i 2015. Bygget er BREEAM-NOR-sertifisert, og har oppnådd karakteren ”Excellent”. Eiendommen er bygd etter TEK 10-standard, og blir varmet opp med fjernvarme. Bygget har en restaurant i første etasje, mens resten av bygget er kontorer.

– Fantastiske samarbeidspartnere hjelper oss til å oppnå det gode resultatet, sier rådgiver driftstøtte Evija Izaka i Entra ASA til Tekniske Nyheter. – De tenker nytt og har vært veldig på for å teste og utvikle nye løsninger.

– Leverandøren av SD-anlegget (Autologic AS) har vært veldig flink til å vise oss hvilke muligheter SD-anlegget gir. Et SD-anlegg er ikke bare et anlegg hvor du stiller driftstider. De har gitt råd om hvordan vi kan optimalisere eiendommen på en best mulig måte, sier Izaka.

– Kjempejobb av driftsansvarlig

– Team Oslo Sentrum har gjort en kjempejobb med optimalisering av eiendommen. Blant annet har de testet det å styre ventilasjonen etter tilstedeværelse istedenfor på tid, sier Izaka.

– Man setter kjernetid mellom kl. 9.00 og 15.00 da er det alltid grunnventilasjon på kontoret. Dersom brukeren kommer kl. 08.00 på kontoret i snitt hver mandag, så er det optimalt inneklima kl. 8.00. Dersom brukeren går kl. 15.00 hver fredag, så stenges denne sonen ned. Nattesenking og optimal start av sonen er viktig for spare energi. Dersom det ikke er bevegelse på kontoret innen kjernetiden forskyves settpunktet for temperaturen opp og ned 0,5 grader, slik at man tillater det litt varmere eller kjøligere når rommene ikke er i bruk. Kommer det en person tidlig på jobb, vil ventilasjonen starte opp i den sonen hvor vedkommende setter seg ned og temperaturen tilpasser seg ønsket settpunkt.

Vi har gjort dette i en testperiode i deler av kontorarealet i bygget, og det har fungert. Hun sier at de ikke har fått klager på luftkvaliteten i testperioden. – Det vil dessuten være mulig å starte ventilasjonen utenfor kjernetiden ved å trykke på overtidsbryteren som er innebygget i alle romfølerne. Ved overtid er det kun den ene sonen som får luft og hvor varme/kjøling går på, de andre sonene er i nattesenking.

 

Team Oslo Sentrum hos Entra som har ansvaret for blant annet Schweigaards gate 16. De ble også kåret til ”Årets Grønne Driftsteam 2018” av Grønn Byggallianse. Øverst fra venstre: Jan Åge Norderud, Harald Herlufsen, Herald Knutsen, Espen Karlsen, Odd Hellum, Eline Gedde-Dahl og Frode Halvorsen. Nederste rad fra venstre: Kenan Kulaglic, Kathrine Rønsen Vanem, Tajma Lozo og Nicholas Vogt. Linnea Tviberg Scharning og Lars Espen Kverne tilhører også dette teamet, men var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Evija Izaka/Entra

 

– Driftsansvarlig har også byttet ut eksisterende ekspansjonskar med større for å oppnå en bedre flyt på vannstrømmen. Dette gjelder både varmeanlegg, kondensatorkurs og snøsmelteanlegg. Det er også gjort en del andre investeringer for å forbedre driften av tekniske anlegg på eiendommen, sier Izaka.

Nå er vi i tillegg i gang med et prosjekt for å se hva vi kan gjøre for å begrense effekttoppene. – Dette er et prosjekt som er helt i starten, hvor vi samarbeider med Fortum Varme som har vært veldig imøtekommende, sier Izaka.

  

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 37/2018. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!