Arrangementet går av stabelen den 30. september på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

– Seminaret vil sette søkelys på drift og vedlikehold av små og store biovarmeanlegg, sier Arnold Kyrre Martinsen i Nobio.

Seminaret retter seg mot alle som ønsker å forbedre driftsresultatene på eksisterende og fremtidige bioenergianlegg.

– Viktige målgrupper for seminaret er driftspersonell, eiere av eksisterende bioenergianlegg, personer med planer om å etablere nye biovarmeanlegg, konsulenter, rådgivere, byggherrer og andre som ønsker å satse på bioenergi, sier Martinsen.

Noen hovedtemaer for årets seminar er:
• Nye utslippskrav, hvilke tiltak kan gjøres for å oppfylle kravene?
• Forberedelsene til fyringssesongen
• Optimalisering av biovarmeanlegg
• God drift med gode rutiner - erfaringer fra 3 forskjellige biovarmesentraler


Oppdatert program og påmelding finner du, her!