Hovedfokuset er på sluttbruker, melder www.smartcarecluster.no. FutureHome AS og partnerne i prosjektet får 35,1 millioner kroner i Enova-støtte. Målet med Enova-satsningen er å demonstrere ny teknologi, digitale løsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet.

– Vi har et robust energisystem i dag, men dette vil bli utfordret når stadig mer av samfunnet skal elektrifiseres i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Da må ny teknologi og nye forretningsmodeller tas i bruk og utvikles, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova ifølge smartcarecluster.no.

Prosjektet i Fredrikstad er et av åtte prosjekter som har fått Enova-støtte. Målet med prosjektene er å demonstrere ny teknologi og digitale løsninger for å komme nærmere målet om et lavutslippssamfunn. 

– Vi er trygge på at disse åtte prosjektene samlet sett vil ha stor nytteverdi for energisystemet i Norge. Ved å få demonstrert disse løsningene i stor skala, og under reelle driftsbetingelser, vil vi få verdifull læring og en god pekepinn på hva som vil være gode løsninger for framtiden, sier Leistad.