Dette melder Forsvarsbygg.

– Denne avtalen viser at vi er kommet godt i gang med de store investeringene som kommer på nye Evenes flystasjon. Det gledelige er at også Avinor er med i avtalen om å kjøpe energi fra Norsk Bioenergi AS, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg.

Fliskjeler på 900 og 2 400 kW

– I første omgang er det to fliskjeler på henholdsvis 900 kW og 2 400 kW som skal installeres. Begge skal tåle rå flis, sier Jan Topstad, prosjektansvarlig i Norsk Bioenergi AS. – Det skal også installeres to biooljekjeler, hver på 2 000 kW, og en elkjele på 1 000 kW.

– I tillegg vil det monteres en varmepumpe for kjølingen, hvor vi skal benytte den varme siden inn i varmeproduksjonen, sier Topstad.

Denne energiavtalen vil sikre driften av flystasjonen for fremtiden

Dette er en del av det allerede igangsatte infrastrukturprosjektet som er i full gang inne på flystasjonsområdet. Det nye bioenergianlegget plasseres på en tomt Forsvarsbygg stiller til disposisjon for Norsk Bioenergi AS, utenfor gjerdet. Her etableres et brenselslager og kjeler med flisforbrenning, primært treflis, som Norsk Bioenergi eier og drifter.

Avtalen har en verdi på 226 millioner kroner inkludert merverdiavgift over en periode på tjue år. Forsvarsbygg skal kjøpe energi, i form av sirkulerende varmt- og kaldtvann, basert på fornybare ressurser som flis. Vi har en opsjon på kjøp av energi i ytterligere ti år. Energileveransene skal dekke både Forsvarets og Avinors behov for varme og kjøling på Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Hver part inngår egne avtaler med Norsk Bioenergi AS.

Miljøvennlig brensel gir varme

Det som produseres i anlegget, er varmtvann som føres i rør inn til byggene til både Forsvaret og Avinor. Driften av fyringsanlegget er helautomatisk og asken og partikler fra rensing av røykgassen samles opp i lukkede beholdere. Det vil også være installert en biooljekjele og en elektrokjele for å sikre reservekraften til anleggene. Med hensyn til CO2 er anlegget klimanøytralt. Det er primært vanndamp som kommer fra pipa. Erfaringen viser at det hovedsakelig er lokale leverandører av trevirke. Det er skogens avfall som brukes til flisfyringen.

– Vi er ekstremt takknemlige for å ha nådd frem i konkurransen om å levere energi til den nye flystasjonen på Evenes. Denne kontrakten er viktig for oss, og den vil få vår største oppmerksomhet i byggetiden og de neste tjue årene. Vi har allerede et godt samarbeid med Forsvarsbygg i en rekke militærleirer, og dette samarbeidet ser vi frem til også å ha på Evenes. Dette er hittil den største avtalen vi har fått, sier Jan Topstad, prosjektansvarlig i Norsk Bioenergi AS.

Anleggsarbeidene starter opp med grunnarbeider fra august 2019. Det er planlagt oppstart med levering av varmt sirkulerende vann fra september 2020 til byggefasen og de byggene som etter hvert blir ferdige.