På grunn av rekordstor utbygging av nye vindparker i 2019, ble det produsert 5,5 TWh vindkraft i Norge i 2019, noe som er mer enn noen gang tidligere, melder NVE.

42 vindparker i Norge

I 2019 ble det ferdigstilt fem nye vindparker, Hennøy, Hitra 2, Lindesnes, Marker og Storheia. Ytterligere fem vindparker startet å produsere strøm, men de var ikke ferdigstilt ved årsskiftet. Disse var Bjerkreim, Kvitfjell og Raudfjell, Skinansfjellet og Gravdal, Tonstad og Valsneset vindkraftverk. To vindparker ble lagt ned. Det var Fjeldskår og Valsneset testpark. Begge steder ble det reinvestert og bygget nye kraftverk på samme sted. I tillegg ble mesteparten av turbinene på Hundhammerfjellet demontert og de skal etter hvert erstattes med nye turbiner. Totalt er det ved årsskiftet 42 vindparker i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av 800 vindturbiner og vil i et normalår produsere 7,7 TWh kraft.

Brukstid på 2 936 timer

2019 var et vindfullt år på sør-vestlandet, der alle parkene opplevde over normalt med vind. Det gjorde også at de produserte mer enn de ville gjort i et normalår. Resten av landet opplevde mindre enn normalt med vind, og produserte dermed også mindre vindkraft enn de ville gjort i et normalår. Det eneste unntaket er Roan vindkraftverk, som produserte mer enn normalt til tross for lavere vind enn normalt. I gjennomsnitt produserte norske vindkraftverk 96,8 prosent av normalen. Dette ga en brukstid på 2 936 timer for de vindkraftverkene som var i drift gjennom hele året; noe som tilsvarer en kapasitetsfaktor på 33,5 prosent, ifølge NVE.