Varmelageret vil utnytte fjernvarmen enda bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billigst å produsere, og utnytter varmen fra lageret når varmen er dyr å produsere, melder VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme i en pressemelding.


Det nye lageret vil derfor være til nytte for den samlede el- og varmeproduksjon i hele det danske hovedstadsområdet og dermed også for den grønne omstillingen. Det er første gang det blir brukt denne type varmelager i et av de store fjernvarmesystemer i Danmark.

Det er et utviklingsprosjekt blant annet fordi man opp -og utlader lageret 25-30 ganger per år, i motsetning til de allerede eksisterende danske sesong- og døgnlagere. Lagringsprosjektet har derfor fått et tilskudd på 13 millioner i støtte fra den danske Energistyrelsen.

– Med det nye lageret vil vi spare penger til glede for fjernvarmekundene. I tillegg skåner vi også miljøet, fordi vi kan bruke damlageret til levering av spisslast, sier Steen Christiansen som er formann i VEKS.

Prosjektets forretningsmodell er også helt ny, da det er etablert et samarbeid mellom alle selskaper, som skal bruke lageret til å utveksle varme til områdets over en halv million fjernvarmekunder. Rent praktisk vil lageret lades opp fra varmen til overføringsnettet og varmen skal avgis til det lokale fjernvarmenettet i Høje Taastrup.

Dermed vil alle som er koplet på det storkøbenhavnske fjernvarmenett bidra til finansieringen og oppnå økonomisk gevinst. Varmelageret vil også gi en økonomisk besparelse for alle distribusjonsselskaper, som er koplet på det storkøbenhavnske fjernvarmenettet.

Anlegget vil minimere bruk av dyr og miljøbelastende varmeproduksjon på de lokale spisslastkjeler. – Vi er stolte over å være med i dette spennende samarbeidsprosjekt med mange og forskjellige interessenter. Det er funnet en felles løsning som gir et godt bidrag til å nå de langsiktige energipolitiske mål og samtidig redusere den dyre og miljøbelastende lokale spisslast, sier Nils Olsen formann i Høje Tastrup Fjernvarme. – Vi er også fornøyd med at vi kan være med i et utviklingsprosjekt, som betyr at damvarmelagre kan brukes på en annen og enda smartere måte enn bare å lagre varme fra sommer til vinter.

Bakgrunnen for å bygge et varmelager i hovedstadsområdet er anbefalinger fra dels «Varmeplan Hovedstaden», og dels fra det strategiske energisamarbeidet «Energi på Tvers».

Varmelagring er en viktig teknologi i fremtidens fleksible energisystem. Lageret blir et hull gravet i jorden foret med en plastforing med tilhørende isolerende lag.

Utviklingsfasen i prosjektet har blant annet pekt på behovet for å sikre foringenes levetid ved å lage doble og tykkere foringer, fordi lageret skal brukes i et fjernvarmesystem med høyere temperatur over året, enn man ser i de solvarmebaserte damvarmelagre i de små desentraliserte fjernvarmesystemer.

Lageret inneholder 70 000 m3 og har en opp- og utladningskapasitet på 30 MW. Anlegget har en lagringskapasitet på 3 300 MWh. Plastforingen i lagret kan maks tåle 90 grader varmt vann. Den samlede anleggsinvestering utgjør 75 millioner danske kroner.