Dette melder Signify Nordics.

Hvem kommer til å ville investere i gårsdagens belysningsteknologi når intelligent belysning allerede er utbredt? Signify (tidligere Philips Lighting) tror dette vil være et mindretall.

Signify har jobbet med en standardisering for intelligent belysning basert på SR-teknologi. Dette er et resultat av DiiAs utvidede DALI-standard D41 og noe som kommer til å forenkle framtidens armaturdesign. Standardiseringen er samtidig et stort steg mot at den intelligente belysningen blir alminnelig utbredt, en utvikling som få som ønsker å stå utenfor.

Ifølge Jonas Modigh, Business Development Manager hos Signify Nordic, åpner den globale standarden døren til flere fleksible og energieffektive belysningsløsninger.

Vi har lenge jobbet mot en ny global standard innenfor intelligent belysning, og det er fruktene av innsatsen vi kan høste nå. Med den globale standarden tror vi at overgangen til enda smartere belysningsløsninger virkelig kommer opp i hastighet», sier Jonas Modigh.

Standarden kan løse mange utfordringer

Den globale standarden handler ikke om bare om å gi kundene intelligente belysningsmuligheter. Standarden sikrer også en bedre energieffektivitet, mer fleksibilitet og enklere installasjon. Oppkoblede komponenter som armaturer og sensorer kan nå styres trådløst og sikrer høy funksjonalitet.

- Teknologien gjør at smarte armaturløsninger blir enklere enn de har vært tidligere. Nå kan armaturene kommunisere trådløst og rapportere data, feilsøkinger og energiforbruk, sier Jonas Modigh. - Den globale standarden gir sinnsro til kundene, slik at de tar teknologien til seg og utnytter den. Med en harmonisert standard kommer etterspørselen etter kompatible komponenter som sensorer, LED-forkoblinger og LED-moduler til å bli enda større enn det vi ser nå. Det er et skritt på veien mot at den intelligente teknologien blir tilgjengelig for alle som igjen gir mer fleksible løsninger og nødvendige energibesparelser.

I et nylig gjennomført prosjekt på en svensk skole, ble ca. 90 trådløst styrte armaturer med SR-teknologi og trådløse lysbrytere installert i 10 klasserom. Etter installasjon var det ikke lengre behov for tradisjonelle lysbrytere i lokalene. Selve installeringen var meget rimelig og tidseffektiv, siden både implementeringen og programmeringen av alle klasserom ble gjort på mindre enn en time. Både el-installatøren og kundene var veldig glade for resultatet.

Flere teknologiske nyvinninger er på vei

Erik Söderberg som er kommersiell sjef for Signify Nordic, er også positivt innstilt til den globale standarden og de muligheter den gir.

- I løpet av 2019 kommer vi til å ta flere spennende steg og lansere nye funksjoner. Dette gjelder blant annet trådløst styrte LED-forkoblinger og API-løsninger. Akkurat nå er det et utvalg av nye muligheter innen intelligente belysningsløsninger som kommer til å bli standardiserte, sier Erik Söderberg. - Det tok nesten 10 år å gjøre LED til en standardløsning innenfor belysning. Mange mener at det kommer til å mye raskere å gjøre all belysning intelligent.