Dette melder Norsk Fjernvarme.

– Det har i det siste vært stort fokus på å redusere CO2-utslippene fra byggeplasser som tradisjonelt står for store lokale utslipp av klimagasser. Derfor setter stadig flere utbyggere krav til miljøvennlig oppvarming også i byggeperioden. Ved å bygge tekniske rom, og få inn fjernvarmerør tidlig i byggeperioden, kan entreprenøren bruke fjernvarme som byggevarme, sier markedssjef Gudbrand Bergsund i Vardar Varme.

Og han tilføyer at det er en sikker og miljøvennlig måte å varme opp ”byggeplassen” på, som også er konkurransedyktig på pris. – Da er valget enkelt, sier Gudbrand Bergsund på nettsidene til Vardar.