Samspillet kan gi sikrere energiforsyning, reduserte kostnader, økt fleksibilitet, sirkulærøkonomi og økt komfort.

Dette kan vi lese på hjemmesidene til Norsk Fjernvarme.

– Historisk har vi vært en plagsom lillebror, men vi er - og skal være kraftsystemets beste kompis, sa administrerende direktør Eirik Folkvord Tandberg i Fortum Oslo Varme i sitt foredrag ”Fjernvarmens plass i framtidens energisystem” på Energi Norges vinterkonferanse i Malmø nylig.

Sikre markedsmekanismer

Etter å ha forklart forsamlingen litt grunnleggende om hva fjernvarme er, forklarte han hvordan samarbeidet kan bidra til lavere kostnader i systemet. Det betinger blant annet gode markedsmekanismer for samhandling mellom kraft- og fjernvarmenett, for eksempel  gjennom fleksibel bruk av storskala elkjeler.

– Nå kan vi delta i Statnetts fleksibilitetsmarkeder selv om vi er på utkoblbar tariff – det er strålende. Det er ulike formål med de ulike ordningene – da kan vi bruke fleksibiliteten i flere situasjoner, sa Tandberg.

Sikre energiforsyningen

En viktig del av samarbeidet er forsyningssikkerhet, hvor Tandberg mener effekttariffer er nødvendig for å prise den verdien.
      
Les hele saken hos Norsk Fjernvarme!